Basisopleiding Merkopsteller

Ben je bekend met de organisatieopstelling en/of heb je ervaren dat merken een systeembenadering vragen? Dan is dit de kans om je te ontwikkelen in de merkopstelling. De Basisopleiding Merkopsteller is dé (vervolg)training voor alle (merk)adviseurs die systemisch willen kunnen werken met merken. Ze wordt gegeven door Wim Jurg, die in 2010 is gepromoveerd op de Merkopstelling, circa 50 afstudeeronderzoeken over de Merkopstelling heeft begeleid en sinds 2000 circa duizend merkopstellingen heeft uitgevoerd tot grote tevredenheid van de opdrachtgevers.

Kenmerken Merkopstelling

Bij de Merkopstelling gaat het om het optimaliseren van een merk als systeem. Daarbij zijn er zeven kenmerken die de fysieke Merkopstelling onderscheiden van de uitvoering in de familieopstelling en organisatieopstelling:

 1. Voorbereiding circa week voorafgaand aan merkopstelling: om onbewuste extra te activeren
 2. Verborgen werkwijze met letters: om de zuiverheid van de representanten te bevorderen
 3. Werken met merkbeslissing als systeeminterventie: om verwacht positief effect merkbeslissing te checken
 4. Vanuit maximaal zes concrete, eenduidig gedefinieerde kernelementen uit huidige merksituatie die zicht geven op effect
 5. Opdrachtgever kiest en positioneert zelf alle representanten: voor optimale overdracht van onbewuste innerlijke connotaties en optimale acceptatie van ervaringen representanten
 6. Opdrachtgever neemt positie in van meest essentiële merkelement: voor optimaal invoelen effect merkbeslissing
 7. Video-opname en verslag voor opdrachtgever: om specifieke argumenten voor of tegen beslissing te genereren.

Praktijkgerichte opleiding

In deze praktijkgerichte opleiding leer je aandachtig, liefdevol en zorgvuldig werken met elkaars merkvragen op weg naar het slot met een afstudeer-merkopstelling met je eigen cliënt. Het is een gezamenlijk transformatieproces naar je eigen authentieke werkwijze vanuit je huidige competenties en geen standaard recepten-cursus. Dat wil zeggen dat er bij het verlaten van de opleiding een startbekwaamheid is bereikt op de fysieke, online– en tafelvariant van de Merkopstelling, maar dat er nog veel verder ontwikkeld zal worden in de praktijk. Je uitvoeringen van je merkopstellingen worden daarbij opgenomen op video voor optimale verslaglegging en voor een optimaal leereffect. De feedforward van Wim op je verslagen van je merkopstellingen worden persoonlijk door Wim met je nabesproken om zowel je casusmerk als jezelf optimaal te kunnen ontwikkelen.

Uitkomsten Basisopleiding Merkopsteller

De Basisopleiding Merkopsteller biedt je:

 1. Ontwikkeling in fysieke, online en tafelvariant 
 2. Kleinschalige training vanuit je eigen competenties
 3. Praktijkgerichte opleiding met je eigen merkcasus
 4. Persoonlijke nabespreking via een videoanalyse
 5. Verbinding met merkadviseurs die je voorgingen
 6. Empathische en deskundige docent: dr. Wim Jurg
 7. Optie tot toetreding in het Gilde der Merkopstellers.

Merkopstellers Gilde

Na het positief afronden van de Basisopleiding Merkopsteller kun je toetreden tot het Gilde der Merkopstellers. Voor 200 euro per jaar en de belofte 10% van elke Merkopstelling-factuur af te dragen aan Wim Jurg voor de inhoudelijke en promotionele ontwikkeling van de Merkopstelling, krijg je het volgende.

 1. Plaats van je profiel op website Merkopstelling
 2. Blog-optie om jezelf te promoten, zie bijvoorbeeld Rob Overgaauw
 3. Gezamenlijk gebruik van zoom en online-tool merkopstelling
 4. Feedback op je verslagen van door jou begeleide merkopstellingen
 5. Gratis deelname fysieke en online alumni-meetings (circa 4 per jaar)
 6. Gratis deelname aan bijeenkomsten volgende leergangen basisopleiding
 7. Eigen e-mail-adres merkopstelling, bijvoorbeeld  wim.jurg@merkopstelling.nl

Programma najaar 2021

Het precieze najaarsprogramma van de Basisopleiding Merkopsteller hangt af van het aantal deelnemers, hun wensen en de corona-ontwikkeling. Globaal zien de bijeenkomsten er nu als volgt uit:

 1. Deelname aan afrondende veilige variant van fysieke merkopstellingen door deelnemers voorjaar 2021 voor certificaat (10 september, 14-19 uur)
 2. Deelname aan afrondende online-merkopstelling door deelnemer voorjaar 2021 voor certificaat (24 september, 14-16 uur)
 3. Tafelvariant Merkopstelling (1 oktober, 15-20 uur)
 4. Fysieke variant Merkopstelling (5 november, 15-20 uur)
 5. Online-variant Merkopstelling (10 december, 13:30 – 18:00 uur)
 6. Fysieke variant Merkopstelling (14 januari 2022, 15-20 uur)
 7. Afrondende merkopstellingen naar eigen keuze voor certificaat (4 februari 2022, 15-20 uur).

Basisopleiding Merkopsteller voorjaar 2022

Waar
Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer
Strandboulevard 3
3882 RN, Putten.

Hoeveel
1995 euro, exclusief BTW; inclusief koffie, thee en diner; je ontvangt daarbij Jurg (2010) Unravelling branding systems. Drie weken voor aanvang 1000 euro en bij afronding 995. Bij deelnemers met onvoldoende vertoonde vaardigheden volstaat de aanbetaling van 750. Vanaf september 2022 wordt de prijs 2495 euro.

Voorwaarde
Tekenen van vertrouwelijkheidsverklaring over informatie verkregen uit de opleiding.

Certificaat
Deelnemers ontvangen certificaat Basisopleiding Merkopsteller bij voldoende vertoonde vaardigheden.

Waarom
Systemische merkinzichten leren genereren met Merkopstelling.

Voor wie
Ondernemers, managers, adviseurs en onderzoekers met HBO- of WO-opleiding en affiniteit met merken en opstellingen.

Door wie
Dr. Wim Jurg, Doctoraal (Master) Econometrie en Kandidaats (Bachelor) Psychologie in 1982; in 2010 gepromoveerd op Merkopstelling; de internationale expert op het versterken van merksystemen.

Hoe
Vijf bijeenkomsten in groep van circa vijf mensen.

Wanneer
Vrijdag 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni en 1 juli 2022 van 15:00 – 20:00 uur. 

Doe mee en mail of bel wim.jurg@merkopstelling.nl of 06 – 107 44 198.

Merkbeslissing checken of Merkopsteller worden?

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon

Alle merkopstellers kunnen gebruik maken van een online-tool

Merkopstellers over Basisopleiding Merkopsteller

Onderstaand kun je de reflecties horen en zien van de (merk)adviseurs die de Basisopleiding Merkopsteller hebben gevolgd. De video-opnamen van Vivian Siebering en Frans Kok zijn verzorgd door VideoVakwerk; de overige door Rob Overgaauw.

Vivian Siebering over Basisopleiding Merkopsteller (2021)

Frans Kok over Basisopleiding Merkopsteller (2021)

Maike Krommendijk over Basisopleiding Merkopsteller (2020)

Julie Visser over Basisopleiding Merkopsteller (2020)

Gidie Ritzerveld over Basisopleiding Merkopsteller (2020)

Joost Augusteijn over Basisopleiding Merkopsteller (2020)

Rob Overgaauw over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Jan Seegers over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Piet van Veen over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Mariette van Duijn over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Willem Brethouwer over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Compilatie over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Merkbeslissing checken of Merkopsteller worden?

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon