Online-merkopstelling

Werkwijze

In de werkwijze van de online-variant worden in het algemeen ‘gewoon’ dezelfde vier fasen onderscheiden als bij de klassieke en de tafelvariant circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling, direct na afloop en circa een week na afloop van de merkopstelling.