Bel of mail Wim als je een vraag hebt.

Ontwikkeling merkopstelling

Wim Jurg

In 2000 was Wim Jurg werkzaam bij de Open Universiteit en werd alle medewerkers gevraagd te gaan promoveren. Wim had toen net kennis gemaakt met de theorie van ‘family positioning’ c.q. familieopstellingen; of meer in het algemeen ‘systeemopstellingen’, waarbij het ging om het bewust worden van onbewust verwerkte informatie. De term ‘family positioning’ sloot natuurlijk mooi aan bij Wims fascinatie met ‘brand positioning’ en ‘impliciete kennis’. De logische term voor de toepassing van deze methode van systeemopstellingen op merkvraagstukken was merkopstellingen. Promotor Hans Doorewaard vond het onderzoek naar deze transfer een perfect aanpak voor een promotie. Zo gezegd, zo gedaan. In 2010 rondde Wim zijn proefschrift af.

Onderzoeksgroep

In 2002 verzocht de decaan van de faculteit Management Wetenschappen van de Open Universiteit om studenten te betrekken bij het promotie-onderzoek. Tussen 2003 en 2016 zijn circa vijftig studenten afgestuurd op deze methodiek: Siep Siesling was de testcase met een scriptie over de positionering van de Indische cake. De eerste drie studenten die officieel afstudeerden op de merkopstelling waren: Peter van Geel op de positionering van het Legermuseum, Reinoud Siezen op die van Fokker c.q. Stork Aerospace en René van IJzendoorn op die van Rabobank Westland. De inzichten uit deze onderzoeken zijn opgenomen in de Basis Opleiding Merkopstelling.

Platform

In 2016 is Wim vertrokken bij de Open Universiteit en in 2019 is hij de Basisopleiding Merkopstelling begonnen. Deze heeft geresulteerd in deze website, die bedoeld is als een platform waarop de kennis over merkopstellingen zich nu en in de toekomst kan verspreiden.