Wat is een merkopstelling

Een merkopstelling benadert een merkbeslissing als een interventie in een geheel van merkelementen (merksysteem) en gebruikt de mogelijkheden van het menselijk lichaam om situaties in te voelen (representatieve waarneming) om zicht te krijgen op het effect van deze eventuele verandering. Ze maakt duidelijk maken of de twijfel over het nemen van een merkbeslissing  voortkomt uit de onbewust verwerkte informatie van de merkverantwoordelijke of uit het feit dat het systeem graag alles wil houden zoals het nu is. Daarbij worden in het algemeen vier fasen onderscheiden: circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling, direct na afloop en circa een week na afloop van de merkopstelling.

Voorbereiding

De voorbereiding bestaat uit een combinatie van bewust denken en onbewust voelen over de vraag Op welke merkelementen heeft deze merkbeslissing mogelijk invloed? Voor het onbewuste is het essentieel dat er circa een week de tijd genomen voor wordt genomen. Door onze beperkte cognitieve capaciteit is zeven elementen het maximum.. De voorbereiding van een merkopstelling heeft meestal het volgende verloop:

 1. Overeenkomen van te toetsen merkbeslissing (interventie) door merkbeslisser(s) en merkopsteller, bijvoorbeeld nieuwe formulering van de merkbelofte
 2. Vaststellen van belangrijkste elementen om dit effect voor merksysteem te kunnen zien
 3. Logisch systeem ontwerpen van letters voor elk element door merkopsteller, zoals M = Merk, H = Huidige merkbelofte en N = Nieuwe merkbelofte.

Uitvoering merkopstelling

In deze fase gaat het om onbewust doen. In lijn met brainstormen is het hierbij essentieel om de merkelementen intuïtief te kiezen en te plaatsen voordat ze rationeel worden geïnterpreteerd. Tijdens de opstelling is de aanpak meestal als volgt:

 1. Toelichten van de methode
 2. Intuïtief kiezen van belangrijkste merkelementen uit huidige situatie en plakken van bijbehorende letters door merkbeslisser
 3. Gevoelsmatig plaatsen van merkelementen uit huidige situatie in de ruimte door merkbeslisser
 4.  Toevoegen c.q. vervangen van huidige door nieuwe merkelement na bedanken van huidige.

Dialoog direct na afloop

De dialoog achteraf is bedoeld om het eureka-gevoel dat de merkopstelling gewoonlijk oproept in woorden om te zetten. De aanpak van de transfer van merkopstelling naar betekenis kent meestal het volgende verloop:

 1. Vaststellen van belangrijkste elementen in het merksysteem en betekenis daarvan voor de interventie
 2. Associeren op relaties tussen interventie en belangrijkste huidige merkelementen
 3. Dialoog over verdere inzichten die merkopstelling oproept bij merkbeslisser(s).

Dialoog na afloop

Het bewuste evalueren achteraf is nodig om de beslissing aan anderen uit te kunnen leggen. Een merkopstelling wordt in het algemeen afgesloten door:

 1. Dialoog direct na afloop over verdere inzichten die merkopstelling oproept bij merkbeslisser(s).
 2. Presentatie door merkopsteller van concept antwoord op de merkvraag en de bonus: bijzondere inzichten voor het versterken van het merk
 3. Concept verslag door merkopsteller
 4. Dialoog over concept verslag tussen merkopsteller en onder nemer(s)
 5. Definitief verslag merkopstellingen met systemische aanbevelingen door merkopsteller.

Activiteiten merkbeslisser(s)

Een merkopstelling is een dienst, dus de kwaliteit ervan hangt af van de bijdrage van de merkbeslisser(s) zelf. Een merkopstelling ontzorgt pas na afloop. De bijdrage van de merkbeskisser(s) ziet er concreet als volgt uit:

 1. Dialoog over de precieze formulering van de merkvraag (online vooraf)
 2. Dialoog over de keuze en formulering van de kernelementen in de huidige merksituatie en de interventie (online vooraf)
 3. Kiezen en positioneren van de representanten van de merkelementen in de ruimte (tijdens de merkopstelling)
 4. E-mailen van de associaties bij de projecties (na afloop op basis van Word-document)
 5. Dialoog bij presentatie van antwoord op de vraag en de bijvangst merkopsteller (fysiek of online na afloop)
 6. Dialoog over concept verslag door merkopsteller(fysiek of online na afloop).

Kies direct de merkopsteller die bij je past

of vraag Wim: 0610744198 of wim.jurg@merkopstelling

Merkbeslissing checken, of merkopsteller of representant worden?

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon