Het onder-ons voordeel van tafelopstellingen

Wat is een tafelopstelling?

Bij tafelopstellingen werken we met houten blokken of andere materialen als symbool. De opstelling vindt plaats met de Merkvrager en de Merkopsteller in de rol van mogelijkmaker. In overleg kunnen er één of meer getuigen bij aanwezig zijn. Na afloop wordt een veslag gemaakt op basis van gemaakte foto’s, aantekeningen van een notulist en/of  een video-opname van de opstelling.

Waarom de keuze voor een tafelopstelling?

Veiligheid is een belangrijke behoefte van mensen. Een tafelopstelling voelt voor vraagsteller vaak als veiliger, omdat het in klein gezelschap gedaan kan worden. Het kan al met alleen de vraagsteller en de mogelijkmaker. De vraagsteller is bij een tafelopstelling heel actief, waardoor zijn/haar onbewuste kennis direct in beeld gebracht wordt. 

Onze aanpak

Als merkopstellers hechten we aan een goede voorbereiding van de opstelling. Het goed beschrijven van de vraag of het probleem is immers een deel van de oplossing. De mogelijkmaker bereidt samen met de vraagsteller de vraag voor. Vervolgens kiezen we voor de op te stellen elementen. Hier geldt dat de kracht zit in het beperken van het aantal op te stellen elementen. Vervolgens kiezen we voor een interventie. Dit is een element, dat waarschijnlijk bijdraagt aan het oplossen van het vraagstuk. We onderzoeken in de opstelling wat de interventie doet voor het systeem. Dit leidt meestal tot verrassende inzichten voor de vraagsteller.

Als de merkvraag komt uit een bedrijf of een samenwerkingsverband is terugkoppeling naar de andere beslissers van groot belang. Al bij de voorbereiding bespreekt de mogelijkmaker met de vraagsteller hoe dit het beste kan plaatsvinden. Twee keuzes, die ik vaak toepas zijn:

  1. Eén of twee medebeslissers zijn als getuige bij de opstelling aanwezig
  2. De medebeslissers denken vooraf mee over de op te stellen elementen en het verslag wordt achteraf met het hele team besproken onder leiding van de mogelijkmaker en voorbereid door de vraagsteller en de mogelijkmaker samen.

Verslaglegging

De mogelijkmaker draagt zorg voor een verslag of powerpoint van de opstelling in de vorm van een advies aan zijn opdrachtgever. Veelal kiezen we ervoor om de weergave van de opstelling als bijlage op te nemen. Als een zelfstandige professional een merkvraag inbrengt, kan hij of zij op basis van het verslag verder en is de opstelling na ons advies afgerond. Bij vragen vanuit een organisatie of een samenwerkingsverband is dat anders. Terugkoppeling naar andere beslissers en samenwerkingspartners vindt plaats in afstemming met de vraagsteller. 

Je merkbeslissing in kleine kring testen?

Vraag Piet:

06 52 45 15 16  / piet.vanveen@merkopstelling.nl

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon