Online-merkopstelling

Werkwijze

In de werkwijze van de online-variant van de merkopstelling worden in het algemeen ‘gewoon’ dezelfde vier fasen onderscheiden als bij de fysieke en de tafelvariant circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling, direct na afloop en circa een week na afloop van de merkopstelling. Het grote verschil met de tafelvariant is dat hier weer een empathische vraagstelling aan de representanten geëigend is in plaats van een objectieve vraagstelling aan de client. Informatie over de online-tool is hier te vinden. De procedure die de merkopsteller hierbij hanteert is als volgt:

Vooraf (circa 20 minuten)

 1. Openen van de vooraf geplande vergadering in zoom via het algemene account van de online-merkopstelling
 2. Openen van de onderstaande tool en eventueel weghalen bookmarkbalk en werkbalk uit beeld (via ‘Weergave’ in Safari of ‘Instellingen’ bij Google Chrome)
 3. In zoom klikken op ‘galerie view’ en ‘share screen’ (onderaan)
 4. In zoom klikken op ‘remote control’ (bovenaan), selecteren vervolgens de naam van de client en daarop klikken
 5. Aanwezigen verwelkomen, procedure toelichten en vertrouwelijkheid benadrukken
 6. Aanwezigen aanraden hun schermgrootte te optimaliseren voor tool (via ‘view options’, ‘fit to window’ en ‘side-by-side Gallery’) en aanwezigen-overzicht in zoom c.q. dubbel scherm gebruiken: een voor de online-tool en een om alle deelnemers in zoom goed te kunnen zien
 7. Klikken op ‘record’ en naar de internetpagina van de tool gaan.

Uitvoering merkopstelling (circa 50 minuten)

 1. Cliënt vragen om representanten te kiezen voor de merkelementen
 2. Cliënt vragen om de merkelementen uit de huidige situatie in te tekenen
 3. Representanten empathisch vragen naar hun gevoelens en wensen (via hun eigen naam om cognities rond hun projectie te vermijden)
 4. Eventueel noodzakelijk geachte veranderingsrichtingen zichtbaar maken
 5. Cliënt vragen om de geplande interventie te plaatsen (na circa 25 minuten)
 6. Representanten empathisch vragen naar hun gevoelens en wensen rond deze interventie
 7. Eventueel noodzakelijk geachte veranderingsrichtingen zichtbaar maken.

Dialoog over merkopstelling (circa 50 minuten)

 1. Downloaden slotconfiguratie in tool
 2. Naar zoom gaan voor deelronde over inzichten met getuigen en representanten
 3. Bekendmaking merkelementen en interventie in zoom
 4. Nieuwe deelronde over inzichten met getuigen en representanten
 5. Korte deelronde met eerste inzichten cliënt
 6. Deelnemers bedanken voor hun bijdrage en vertrouwelijkheid benadrukken
 7. Opname sluiten.