OnlineMerkopstelling

Werkwijze

In de werkwijze van de online-variant van de Merkopstelling worden in het algemeen vijf fasen onderscheiden circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling, direct na afloop en circa een week na afloop van de merkopstelling. Het grote verschil met de tafelvariant is dat hier weer standaard gebruik wordt gemaakt van representanten. Specifieke Informatie over de online-tool is hier te vinden. De procedure die de merkopsteller hierbij meestal hanteert is als volgt:

I. Circa week voorafgaande aan merkopstelling

 1. Online openen van vooraf geplande vergadering in zoom via algemene account van de online-merkopstelling
 2. Openen onderstaande tool en eventueel weghalen bookmarkbalk en werkbalk uit beeld (via ‘Weergave’ in Safari of ‘Instellingen’ bij Google Chrome)
 3. In zoom klikken op ‘remote control’ (bovenaan), selecteren van de naam van de client en daarop klikken
 4. Client verwelkomen en procedure toelichten
 5. Cliënten aanraden hun schermgrootte te optimaliseren voor tool (via ‘view options’, ‘fit to window’ en ‘side-by-side gallery’) en aanwezigen-overzicht in zoom c.q. dubbel scherm te gebruiken: een voor tool en een voor deelnemers
 6. Klikken op ‘record’ en ‘share screen’ (onderaan).

II. Direct voorafgaande aan merkopstelling (circa 20 minuten)

 1. Openen van geplande vergadering in zoom via algemene account van de online-merkopstelling
 2. Openen van onderstaande tool en eventueel weghalen bookmarkbalk en werkbalk uit beeld
 3. In zoom klikken op ‘galery view’ (bovenaan)
 4. In zoom klikken op ‘remote control’ (bovenaan), selecteren vervolgens de naam van de client en daarop klikken
 5. Aanwezigen verwelkomen, procedure toelichten en vertrouwelijkheid benadrukken
 6. Cliënten aanraden hun schermgrootte te optimaliseren voor tool c.q. dubbel scherm gebruiken
 7. Klikken op ‘‘record’ en ‘share screen’ (onderaan).

III. Uitvoering merkopstelling (circa 50 minuten)

 1. Cliënt vragen om representanten te kiezen voor de merkelementen
 2. Tool openen en scherm delen met cliënt
 3. Cliënt vragen om de merkelementen uit de huidige situatie in te tekenen
 4. Representanten empathisch vragen naar hun gevoelens en wensen (via hun eigen naam om cognities rond hun projectie te vermijden)
 5. Eventueel noodzakelijk geachte veranderingsrichtingen zichtbaar maken
 6. Cliënt vragen om de geplande interventie te plaatsen (na circa 25 minuten)
 7. Representanten empathisch vragen naar hun gevoelens en wensen rond deze interventie
 8. Eventueel noodzakelijk geachte veranderingsrichtingen zichtbaar maken.

IV. Dialoog over merkopstelling direct na afloop (circa 50 minuten)

 1. Downloaden slotconfiguratie in tool
 2. Naar zoom gaan voor deelronde over inzichten met getuigen en representanten
 3. Bekendmaking merkelementen en interventie in zoom
 4. Nieuwe deelronde over inzichten met getuigen en representanten
 5. Korte deelronde met eerste inzichten cliënt
 6. Deelnemers bedanken voor hun bijdrage en vertrouwelijkheid benadrukken
 7. Opname sluiten.

V. Dialoog over merkopstelling na circa week

 1. Concept verslag presenteren met belangrijkste beelden, conclusies en aanbevelingen
 2. Definitief verslag aanleveren.