Emotie zonder informatie

Emotie zonder informatie

Het vervullen van een rol in een merkopstelling maakt je op een bijzondere manier bewust van hoe emoties werken; daarnaast geven de projecties je inzicht in...

Lees meer
Aanpak tafel-merkopstelling

Aanpak tafel-merkopstelling

  Werkwijze tafelvariant merkopstelling De centrale vraag bij een merkopstelling luidt: Hoe kan interventie I positief bijdragen aan de huidige merksituatie,...

Lees meer
Biodanza on the move

Biodanza on the move

We hebben het over biodanza en dan in het bijzonder biodanza met Geny. Zij heeft om de moeilijk te verkopen naam van biodanza haar merk omgedoopt in...

Lees meer
Wim Jurg
Start nieuwe Basisopleiding Merkopstelling 10 september

Start nieuwe Basisopleiding Merkopstelling 10 september

In de basisopleiding leer je als manager hoe je zelf via een merkopstelling nieuwe merkinzichten in een merk kunt krijgen en/of hoe je als adviseur opdrachtgevers nieuwe inzichten kunt geven. Ook ontwikkel je je in het interpreteren van non-verbaal gedrag. Verder oefen je je in het psychologisch verantwoorde vragen stellen aan opdrachtgevers die het mogelijk maken om hun huidige merkvraagstuk op een nieuwe, systemische manier te kunnen en willen zien. Tot slot leer je deze inzichten verantwoord te rapporteren en de merkontwikkeling te monitoren. De focus van de opleiding ligt op een succesvolle ontwikkeling van de casus-merken van de deelnemers: essentieel voor het ontdekken van de waarde van merkopstellingen. Bekijk de video voor de opleiding als je er een beeld bij wilt. Ervaringen van de vorige deelnemers vind je hier.
Lees meer
Wim Jurg
Met merkopstelling op weg naar consent

Met merkopstelling op weg naar consent

Bij het nemen van merkbeslissingen is het belangrijk om eerst samen met anderen de tijd te nemen om goed te kijken naar het probleem en naar de interventies in het merksysteem die het verschil tussen een huidige en gewenste merksituatie zouden kunnen overbruggen. Het gaat er daarbij om de fasen van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming helder van elkaar te scheiden.
Lees meer
Willem Brethouwer
Ben je een waaimerk of een krachtmerk?

Ben je een waaimerk of een krachtmerk?

Vorige week vrijdag(middag) trof ik veertien uitgebluste ABN-AMRO managers in een cursusruimte in Driebergen. Mijn rol is het trainen van de groep in personal branding. Da’s altijd een feest want je weet nooit wat je voorgeschoteld krijgt. Natuurlijk heb je wel een beeld, want de stereotiepe geldhoeder van één van Neerlands oudste banken is goed herkenbaar aan zijn of haar alerte blik, kritische houding, drang naar performance en ambitie.
Lees meer
Wim Jurg
Wat kun je doen met een merkopstelling?

Wat kun je doen met een merkopstelling?

We zien dat merkopstelling steeds meer bekendheid krijgt. Steeds meer professionals ontdekken dat je met deze methode echt stappen kunt zetten als het gaat om merkbeslissingen. In deze blog gaat Wim in op het fenomeen. Wat is een merkopstelling? Wat kun je er mee? Hoe verhoudt het zich tot andere methoden? En hoe betrouwbaar en valide is een merkopstelling eigenlijk?
Lees meer
Julie Visser
Whole-brain-merkbeslissing met merkopstelling

Whole-brain-merkbeslissing met merkopstelling

Misschien heb je dit wel eens meegemaakt. Je verandert bepaalde onderdelen van je merk; bijvoorbeeld je hebt een nieuwe slogan doorgevoerd of voor een nieuwe merknaam gekozen of de website aangepast. De interventie die je hebt doorgevoerd is gebaseerd op allerlei onderzoeken, data, adviezen, percepties, meningen en ervaringen van anderen en jezelf. Achteraf heb je spijt van je keuze en of de keuze pakt niet helemaal uit zoals je had verwacht en gehoopt. Je denkt dan van: “Had ik dat niet eerder kunnen weten?”. Als je een merkopstelling had gedaan, dan had je dat waarschijnlijk wel eerder geweten. Sterker nog je had waarschijnlijk voor een andere optie gekozen of een nieuwe denkrichting c.q. andere veel effectievere interventie kunnen ontdekken. Wil je een effectieve beslissing nemen over één of meerdere door jou overwogen interventie(s) rond je merk, purpose of reputatie dan is een merkopstelling dus een echte aanrader om te doen.
Lees meer
Rob Overgaauw
Zeven redenen voor video merkopstelling

Zeven redenen voor video merkopstelling

Een merkopstelling doen of bijwonen in het echt is een bijzondere ervaring. Maar als die voorbij is, is het ook voorbij. De vraag is dan: Wat onthoud je er van? Hoe waarborg je je verworven inzichten? Blijf je met twijfel rondlopen of je iets wel goed gezien hebt? Wat als twee mensen verschillende interpretaties hebben? Hoe breng je de indrukwekkende uitkomsten realistisch over aan je collega’s of zakenrelaties die er niet life bij waren?
Lees meer
Willem Brethouwer
De emotie van een merk is te vangen

De emotie van een merk is te vangen

‘Een leven lang leren’ is mijn motto. In mijn bijna veertigjarige carrière ontwikkelde ik me van kwantitatief marktonderzoeker naar kwalitatief merkonderzoeker en van storyteller naar merkopsteller. Mijn wens voor de volgende fase in mijn ontwikkeling: 'de binnenkant’ van merk- en marktsystemen begrijpen en maatschappelijk duiden. Het bovenhalen, begrijpen en duiden van gevoelens om een merk nog sterker te maken.
Lees meer
Joost Augusteijn
Merken staan buitenspel

Merken staan buitenspel

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IjxoMT4iLCJhZnRlciI6IjwvaDE+In19@Het kapitalisme zoals we dat kennen loopt op zijn laatste benen. Merken plaatsen zichzelf meer en meer buitenspel. De betrokken burger verdringt...

Lees meer
Wim Jurg
Aanpak fysieke merkopstelling

Aanpak fysieke merkopstelling

De vraag bij een merkopstelling luidt: Hoe kan interventie I positief bijdragen aan de huidige merksituatie, gekenmerkt door vijf merkelementen (M1 tot M5). Een representant is iemand die aanwezig is in de setting en ter plekke door een manager wordt gekozen om een merkelement te vertegenwoordigen, maar die deze manager en het vraagstuk niet kent. Hij of zij weet ook niet welk element wordt vertegenwoordigd, zodat hij of zij dit element zuiver kan representeren zonder gehinderd te worden door eigen cognitieve en/of emotionele inzichten over dit merk.
Lees meer
Wim Jurg
Aanpak tafel-merkopstelling

Aanpak tafel-merkopstelling

De centrale vraag bij een merkopstelling luidt: Hoe kan interventie I positief bijdragen aan de huidige merksituatie, gekenmerkt door vijf merkelementen (M1 tot M5). Bij deze variant van de merkopstelling worden symbolen gebruikt voor de merkelementen die op een tafel worden geplaatst. Bij deze vorm van merkopstellingen dezelfde vier fasen onderscheiden als bij de fysieke- en de online-variant: circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling, direct na afloop en circa een week na afloop van de merkopstelling.
Lees meer
Rob Overgaauw
Biodanza on the move

Biodanza on the move

We hebben het over biodanza en dan in het bijzonder biodanza met Geny. Zij heeft om de moeilijk te verkopen naam van biodanza haar merk omgedoopt in DansenLeef. Maar eerlijk is eerlijk: haar kernproduct is biodanza en dat is dan ook is wat het grootste deel van haar leven in beslag neemt. Bijna alles wat de klok slaat bij haar is biodanza en ik kan het weten want ik ben haar echtgenoot.
Lees meer