Systemische patronen (h)erkennen

Systemische patronen

We zijn allemaal gevormd door onze ervaringen in ons familiesysteem van herkomst. Daar ligt de basis van onze competenties en onze trauma’s. Kern is dat je je als Merkopsteller bewust bent van je eigen patronen en die van de Merkvrager. In deze blog komen de volgende systemische patronen aan de orde: identificeren, overnemen, parentificeren, trianguleren en volgen. De kunst/kunde als Merkopsteller is om deze patronen te (h)erkennen en daar empathisch op te reageren; zowel naar jezelf toe als naar de Merkvrager toe.

Identificeren

Als kind kun je bijvoorbeeld intens verbonden zijn geweest met iemand anders uit je familiesysteem; bijvoorbeeld met een ‘zwart schaap’ die was buitengesloten. Je valkuil is dan als Merkopsteller en/of Merkvrager gemakkelijk onbewust (te) loyaal kunt worden aan iets of iemand, die buitengesloten is of buitengesloten dreigt te worden.

Overnemen

Als kind kun je bijvoorbeeld een probleem/ trauma van je moeder of vader hebben overgenomen, omdat je de indruk had dat deze dit zelf niet aankon. Daardoor heb je geleerd veel aan te kunnen; ook als dit niet gezond is voor jezelf. Je valkuil is dan als Merkopsteller om de problemen van de Merkvrager op jouw schouders te willen nemen.

Parentificeren

Als kind kun je bijvoorbeeld ook de ouderpositie hebben ingenomen, doordat een ouder voor jouw gevoel afwezig was. In plaats van ‘gewoon’ kind te zijn, heb je je dan gedragen als de partner van je moeder of vader en als de ouder van je broertje(s) en/of zusje(s). Je huidige valkuil is dan je als Merkopsteller gaat gedragen als de ouder van de Merkvrager: als degene die het beter weet dan de Merkvrager zelf. 

Trianguleren

Als kind kun je bijvoorbeeld een positie hebben ingenomen tussen je beide ouders om de relatie tussen hen te bevorderen. Dit is geen gezonde positie voor een kind. Het betekent wel dat je bijvoorbeeld goed hebt geleerd om te bemiddelen. Je valkuil is dan bijvoorbeeld om als Merkvrager op de laag van je leidinggevenden terecht te kunnen (en onbewust te willen) komen.

Volgen

Als kind kun je ook gedrag van iemand onbewust hebben geïmiteerd, bijvoorbeeld de kritische toon van je moeder of je vader bij dingen die anders lopen dan je had gewenst. Je valkuil is dan dat je dit gedrag nu nog steeds vertoont uit loyaliteit naar je moeder/ vader, ook al is dit gedrag niet passend bij je relatie met de Merkvrager.

Merkopsteller worden?

Wees slim, vraag Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon