Merkopstellers

De merkopstelling is ontwikkeld door Wim Jurg. Wims Basisopleiding Merkopstelling is in 2018 met goed gevolg afgerond door Jan Seegers, Mariëtte van Duijn, Piet van Veen, Rob Overgaauw en Willem Brethouwer. Maak een afspraak met degene bij wie je het beste gevoel hebt.

Wim Jurg (PhD): 06 107 44 198

Wim heeft achtergrond als econometrist en psycholoog. Hij is in 2000 gestart met promotie-onderzoek naar toepassing systeemopstellingen op merkvraagstukken en heeft dit in 2010 afgerond. Daarnaast heeft hij circa vijftig studenten begeleid die onderzoek naar merkopstellingen hebben gedaan bij de Open Universiteit. Sinds 2002 heeft hij zelf circa twee honderd merkopstellingen begeleid.

Jan Seegers (MBM)06 524 363 04

Jan is zijn hele leven al gefascineerd door het verschijnsel ‘merk’. Daarom heeft hij er zijn beroep van gemaakt! Als merkstrateeg, merk- & organisatieopsteller en docent merk- & reputatiemanagement, helpt hij marketing- en brand managers graag met het verkrijgen van verdiepende inzichten in hun vraagstukken door merkopstellingen te combineren met ‘traditionele’ analyse. 

Mariëtte van Duijn

Mariëtte is is haar dagelijkse leven manager Marketing & Sales bij TastyBasics, dat producten ontwikkelt voor mensen die een gezonde eetstijl belangrijk vinden. Voor merkopstellingen over merken die bij willen dragen aan een gezonde samenleving moet je dus bij Mariëtte zijn!

Piet van Veen

In 2007 heeft Piet het systemisch werken en waarnemen leren kennen, en ontdekt hoe waardevol opstellingen kunnen zijn voor mensen en bedrijven.  Sinds 2011 begeleidt hij zelf opstellingen. Zijn specifieke interesse lag vanaf het begin bij organisatieopstellingen en ondernemersopstellingen voor zzp-ers en mensen die overwegen een bedrijf te starten. Van merkopstellingen, zoals die door Wim Jurg zijn ontwikkeld  had hij tot 2014 nog niet gehoord. Hij past merkopstellingen nu regelmatig toe; met name in tafelopstellingen.

Rob Overgaauw

Rob Overgaauw helpt ondernemers om hun merk meer kracht te geven. Personal branding op z’n persoonlijkst met behulp van persoonlijke videocontent. De drempels en potentiële kansenversterkers laat hij zo nodig met een merkopstelling boven water komen.

Willem Brethouwer

Zijn achtergrond in markt- en merkonderzoek, en zijn fascinatie voor het onzichtbare veld waarin merkbeslissingen worden genomen, maken dat hij bewust heeft gekozen om merkopsteller te worden. De merkdynamiek ontwarren en laten ontwaren is zijn drive; zie https://www.samr.nl/product/merkopstelling.

Joost Augusteijn

Je bent bezig met een merkvraagstuk. Maar heb je zicht op alle relevante aspecten en de daarbij horende perspectieven? Die krijg je niet scherp als je er alleen over praat met elkaar. Die krijg je scherp met een zogenaamde merkopstelling. Tijdens een opstelling worden die abstracte aspecten vertegenwoordigd door mensen waardoor ze echt tot leven komen. Hierdoor krijg je zich op de onderlinge relaties tussen de relevante aspecten van een complex vraagstuk. Verder kun je onderdelen van het systeem laten bewegen waarmee je al vooraf een beeld krijgt van de effecten van mogelijke veranderingen.

Gidie Ritzerveld

Door Piet van Veen, mede initiator van DeWerkmakers, is hij in contact gebracht met merkopstellingen. Hij heeft onder andere zes jaar in Ghana mogen wonen en werken en die ervaring heeft er ontegenzeggelijk aan bij gedragen dat hij vrijwel direct gegrepen werd door de onnavolgbare wijze waarop opstellingen inzichten bloot blijken te leggen! De Basiscursus Merkopstelling heeft hij in 2019 met veel passie en plezier gevolgd. De uiterst deskundige, betrokken en respectvolle wijze waarop Wim Jurg daar uitvoering aan heeft gegeven is mij bijgebleven. Het heeft ertoe geleid dat hij zelf nu ook merkopstellingen doet onder andere wat betreft positionering van ideeën, initiatief (veelal ZZP’ers). Zeker daar waar een initiatief kwetsbare groepen betreft, is een merkopstelling van grote waarde!

Julie Visser: 06 51233775

Enthousiast, analytisch, creatief en conceptueel denker

Julie is in 2002 in aanraking gekomen met Wim Jurg en zijn merkopstellingsmethodiek. Zij was daar meteen door gegrepen. Als onderzoeker/consultant bij een wereldleider op het gebied van data, insights en consultancy heeft zij zich altijd bezig gehouden met merk-, reputatie- en innovatie-vraagstukken. Julie wil merkenbouwers in staat stellen ‘whole brain’ merkbeslissingen (vanuit het bewuste & onbewuste brein) te nemen. Een merkopstelling is daarbij in haar ogen onontbeerlijk.

Meer informatie over Julie? Kijk dan op: www.linkedin.com/in/julie-visser-bronsveld

Maike Krommendijk

Ook Maike is in 2020 in aanraking gekomen met Wim Jurg en zijn merkopstellingsmethodiek. Zij was daar ook meteen door gegrepen. Maike is manager communicatie en marketing bij Vektis.

Meer informatie over Maike? Klik dan hier.