Julie Visser

Julie is in 2002 in aanraking gekomen met Wim Jurg en zijn merkopstelling. Zij was daar meteen door gegrepen. Als onderzoeker/consultant heeft zij zich altijd beziggehouden met merk-, reputatie- en innovatie-vraagstukken. Julie wil merkenbouwers in staat stellen ‘whole brain’-merkbeslissingen te nemen. Een merkopstelling is daarbij in haar ogen onontbeerlijk.

Deze merkopsteller is gecertificeerd.

Meer weten over certificering merkopstellers?