Basisopleiding Merkopstelling

Ben je bekend met de organisatieopstelling en/of heb je ervaren dat merken een systeembenadering vragen? Dan is dit de kans om je te ontwikkelen tot Merkopsteller. De Basisopleiding Merkopstelling is dé (vervolg)training voor alle (merk)adviseurs die systemisch willen kunnen werken met merken. Ze wordt gegeven door Wim Jurg, die in 2010 is gepromoveerd op de Merkopstelling, circa 50 afstudeeronderzoeken over deze methode heeft begeleid en sinds 2000 circa duizend merkopstellingen heeft uitgevoerd tot grote tevredenheid van de opdrachtgevers.

Kenmerken Merkopstelling

Bij de Merkopstelling gaat het om het optimaliseren van een merk als systeem in plaats van een familie of een organisatie. Daarbij zijn er zeven specifieke kenmerken die de fysieke Merkopstelling onderscheiden van de familieopstelling en organisatieopstelling:

 1. Voorbereiding circa week voorafgaand aan merkopstelling: om onbewuste extra te activeren
 2. Verborgen werkwijze met letters: om de zuiverheid van de representanten te bevorderen
 3. Werken met merkbeslissing als systeeminterventie: om verwacht positief effect merkbeslissing te checken
 4. Vanuit maximaal zes concrete, eenduidig gedefinieerde kernelementen uit huidige merksituatie die zicht geven op effect
 5. Opdrachtgever kiest en positioneert zelf alle representanten: voor optimale overdracht van onbewuste innerlijke connotaties en optimale acceptatie van ervaringen representanten
 6. Opdrachtgever neemt positie in van meest essentiële merkelement: voor optimaal invoelen effect merkbeslissing
 7. Video-opname en verslag voor opdrachtgever: om specifieke argumenten voor of tegen beslissing te expliciteren.

Praktijkgerichte opleiding

In deze praktijkgerichte opleiding leer je aandachtig en zorgvuldig werken met elkaars merkvragen op weg naar het slot met een afstudeer-merkopstelling met je eigen cliënt. Het is een gezamenlijk proces naar je eigen werkwijze vanuit je huidige competenties en geen standaard recepten-cursus. Dat wil zeggen dat je na afloop van de opleiding een fysieke, online– en tafelvariant van de Merkopstelling verantwoord kunt uitvoeren. Je uitvoeringen van je merkopstellingen worden daarbij opgenomen op video voor optimale verslaglegging en voor een optimaal leereffect. De feedforward van Wim op je verslagen van je merkopstellingen worden persoonlijk door Wim met je nabesproken om zowel je casusmerk als jezelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom is het aantal deelnemers ook beperkt tot vier.

Uitkomsten Basisopleiding Merkopstelling

De opleiding tot Merkopsteller biedt je:

 1. Ontwikkeling in fysieke, online en tafelvariant
 2. Kleinschalige training vanuit je eigen competenties
 3. Praktijkgerichte opleiding met je eigen merkcasus
 4. Persoonlijke nabespreking via een videoanalyse
 5. Verbinding met merkadviseurs die je voorgingen
 6. Empathische en deskundige docent: dr. Wim Jurg
 7. Optie tot toetreding in het Gilde der Merkopstellers.

Merkopstellers Gilde

Na het positief afronden van de Basisopleiding Merkopsteller kun je toetreden tot het Gilde der Merkopstellers. Voor 200 euro per jaar en de belofte 10% van elke Merkopstelling-factuur af te dragen aan Wim Jurg voor de inhoudelijke en promotionele ontwikkeling van de Merkopstelling, krijg je het volgende.

 1. Plaats van je profiel op website Merkopstelling
 2. Blog-optie om jezelf te promoten, zie bijvoorbeeld Rob Overgaauw
 3. Gezamenlijk gebruik van zoom en online-tool merkopstelling
 4. Feedback op je verslagen van door jou begeleide merkopstellingen
 5. Gratis deelname fysieke en online alumni-meetings (circa 4 per jaar)
 6. Gratis deelname aan bijeenkomsten volgende leergangen basisopleiding
 7. Eigen e-mail-adres merkopstelling, bijvoorbeeld  wim.jurg@merkopstelling.nl

Programma najaar 2023

Het najaarsprogramma van de Basisopleiding Merkopstelling ziet er volgt uit:

 1. Fysieke FamilieMerkopstelling 8 september, 14:30-19:30 uur: voor (h)erkenning eigen patronen en die van medecursisten
 2. TafelMerkopstelling 6 oktober, 14:30-19:30 uur: als Merkopsteller en als Merkvrager
 3. FysiekeMerkopstelling 3 november, 14:30-19:30 uur: als Merkopsteller en als Merkvrager
 4. OnlineMerkopstelling o.a. 8 december 14:00 – 18:00 uur: als Merkopsteller en Merkvrager; andere data in overleg
 5. Afrondende merkopstellingen naar eigen keuze voor certificaat als Merkopsteller o.a vrijdag 12 januari 2024, 14:30-19:30 uur; andere data in overleg.

Waar

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer
Strandboulevard 3
3882 RN, Putten.

Hoeveel

2.495 euro, exclusief BTW; inclusief koffie, thee en diner; je ontvangt daarbij Jurg (2010) Unravelling branding systems. Drie weken voor aanvang 1.250 en bij afronding 1.245. Bij deelnemers met onvoldoende vertoonde vaardigheden volstaat de aanbetaling van 1.250.

Voorwaarde

Tekenen van vertrouwelijkheidsverklaring over informatie verkregen uit de opleiding.

Certificaat

Deelnemers ontvangen certificaat Basisopleiding Merkopstelling bij voldoende vertoonde vaardigheden.

Waarom

Systemische merkinzichten leren genereren met Merkopstelling door bewust gebruik te leren maken van je 99% eigen onbewust verwerkte merkinformatie en die van je klanten.

Voor wie

Vier ondernemers, managers, adviseurs en onderzoekers met HBO- of WO-opleiding en affiniteit met merken en opstellingen.

Door wie

Dr. Wim Jurg, Doctoraal (Master) Econometrie en Kandidaats (Bachelor) Psychologie in 1982; in 2010 gepromoveerd op Merkopstelling; de internationale expert op het versterken van merksystemen.

Hoe

Vijf bijeenkomsten in groep van vier mensen.

Wanneer

Vrijdag 8 september, 6 oktober, 3 november, 8 december 2023 en 12 januari 2024 van 14:30 – 19:30 uur. 

 

Download de flyer.

Doe mee en mail of bel wim.jurg@merkopstelling.nl of 06 – 107 44 198.

Merkbeslissing checken of Merkopsteller worden?

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon

Alle merkopstellers kunnen gebruik maken van een online-tool

Alumni over Basisopleiding Merkopsteller

Onderstaand kun je de reflecties horen en zien van de (merk)adviseurs die de Basisopleiding Merkopsteller hebben gevolgd. De video-opnamen van Vivian Siebering en Frans Kok zijn verzorgd door VideoVakwerk; de overige door Rob Overgaauw.

Frank Roos over Basisopleiding Merkopsteller (2021)

Frank Roos over Basisopleiding Merkopsteller (2021); korte versie.

Sander Kluiters over Basisopleiding Merkopsteller (2021)

Joris van der Waart over Basisopleiding Merkopsteller (2021)

Wouter Gheysen over Basisopleiding Merkopsteller (2021)

Dennis Bouwman over Basisopleiding Merkopsteller (2021)

Vivian Siebering over Basisopleiding Merkopsteller (2021)

Frans Kok over Basisopleiding Merkopsteller (2021)

Maike Krommendijk over Basisopleiding Merkopsteller (2020)

Julie Visser over Basisopleiding Merkopsteller (2020)

Gidie Ritzerveld over Basisopleiding Merkopsteller (2020)

Joost Augusteijn over Basisopleiding Merkopsteller (2020)

Rob Overgaauw over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Jan Seegers over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Piet van Veen over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Mariette van Duijn over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Willem Brethouwer over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Compilatie over Basisopleiding Merkopsteller (2019)

Merkbeslissing checken of Merkopsteller worden?

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon