Basisopleiding Merkopstelling

Ben je bekend met de organisatieopstelling en/of heb je ervaren dat merken een systeembenadering vragen? Dan is dit de kans om je te ontwikkelen tot Merkopsteller. De Basisopleiding Merkopstelling is dé (vervolg)training voor alle (merk)adviseurs die systemisch willen kunnen werken met merken. Ze wordt gegeven door Wim Jurg, die in 2010 is gepromoveerd op de Merkopstelling, circa 50 afstudeeronderzoeken over deze methode heeft begeleid en sinds 2000 circa duizend merkopstellingen heeft uitgevoerd tot grote tevredenheid van de opdrachtgevers.

Praktijkgerichte Basisopleiding

Kern van de Basisopleiding is dat de systemische ingrepen van de Merkopsteller zich beperken tot herpositioneringen met van tevoren overeengekomen merkelementen: het verplaatsen van een of twee representanten om levendige interacties in het geheel te bevorderen (positiewerk). De visie is dat je vooral leert door zelf te doen, daarop te reflecteren, feedforward te ontvangen en je deze eigen te maken in de volgende merkopstelling die je begeleidt. Daarom werk je in deze opleiding met elkaars merkvragen op weg naar een afsluitende certificaat-merkopstelling met een eigen cliënt. Je uitvoeringen van je merkopstellingen worden in dat kader ook opgenomen op video. De feedforward van Wim op je verslag en je zelfreflectie worden  met Wim nabesproken om zowel je casusmerk als jezelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Het is een gezamenlijk leerproces rond merken en systemisch werken vanuit je huidige competenties en geen standaard recepten-cursus. Na afloop van de opleiding kun je een anker-, fysieke, online– en tafelvariant van de Merkopstelling verantwoord uitvoeren, ervan een goed verslag maken voor de cliënt en heb je een goede zelfreflectie. Daarom is het aantal deelnemers ook beperkt tot vier.

Uitkomsten Basisopleiding Merkopstelling

De opleiding tot Merkopsteller bied je:

 1. Ontwikkeling in anker-, fysieke, online- en tafelvariant
 2. Kleinschalige training vanuit je eigen competenties
 3. Praktijkgerichte opleiding met je eigen merkcasus
 4. Persoonlijke nabespreking via een videoanalyse
 5. Verbinding met huidige Merkopstellers
 6. Empathische en deskundige docent: dr. Wim Jurg
 7. Optie tot toetreding in het Gilde der Merkopstellers.

Programma 2024-2025

Het programma van de Basisopleiding Merkopstelling ziet er volgt uit:

 1. Fysieke FamilieMerkopstelling op vrijdag 11 oktober 2024 van 14 tot 20 uur: voor (h)erkenning eigen patronen en die van medecursisten
 2. TafelMerkopstelling op 8 november 2024 van 14-20 uur: als Merkopsteller en als Merkvrager
 3. OnlineMerkopstelling o.a. op vrijdag 13 december 2024 van 14-18 uur: als Merkopsteller en Merkvrager; andere data in december of januari in overleg
 4. AnkerMerkopstelling op vrijdag 14 februari van 14-20 uur: als Merkopsteller en als Merkvrager
 5. FysiekeMerkopstelling op vrijdag 14 maart 2025 van 14-20 uur: als Merkopsteller en als Merkvrager
 6. Afrondende merkopstellingen naar eigen keuze voor certificaat als Merkopsteller o.a vrijdag 11 april 2025, van 14-20 uur; andere data in overleg.

Kenmerken Merkopstelling in Basisopleiding

Bij de Merkopstelling gaat het om het optimaliseren van een merk als systeem in plaats van een familie of een organisatie. Op basis van de resultaten van Wims promotie-onderzoek en zijn onderzoeksgroep bij de OpenUniversiteit, zijn er acht specifieke kenmerken die de fysieke Merkopstelling onderscheiden van de familieopstelling en organisatieopstelling:

 1. Voorbereiding circa week voorafgaand aan merkopstelling: om onbewuste extra te activeren
 2. Verborgen werkwijze met letters: om de zuiverheid van de representanten te bevorderen
 3. Werken met merkbeslissing als systeeminterventie: om verwacht positief effect merkbeslissing te checken
 4. Vanuit maximaal zes concrete, eenduidig gedefinieerde kernelementen uit huidige merksituatie die zicht geven op effect
 5. Opdrachtgever kiest en positioneert zelf alle representanten: voor optimale overdracht van onbewuste innerlijke connotaties en optimale acceptatie van ervaringen representanten
 6. Merkopsteller herpositioneert één of twee elementen in overleg met Merkvrager: voor inzicht in kern van merkoptimalisatie
 7. Merkvrager neemt positie in van meest essentiële merkelement: voor optimaal invoelen effect merkbeslissing
 8. Video-opname en verslag voor opdrachtgever: om specifieke argumenten voor of tegen beslissing goed te kunnen verwoorden.

Merkopstellers Gilde

Na het positief afronden van de Basisopleiding Merkopsteller kun je toetreden tot het Gilde der Merkopstellers. Voor 200 euro per jaar en de belofte 10% van elke Merkopstelling-factuur af te dragen aan Wim Jurg voor de inhoudelijke en promotionele ontwikkeling van de Merkopstelling, krijg je het volgende.

 1. Plaats van je profiel op website Merkopstelling
 2. Blog-optie om jezelf te promoten, zie bijvoorbeeld Rob Overgaauw
 3. Gezamenlijk gebruik van zoom en online-tool merkopstelling
 4. Feedback op je verslagen van door jou begeleide merkopstellingen
 5. Gratis deelname fysieke en online alumni-meetings (circa 4 per jaar)
 6. Gratis deelname aan bijeenkomsten volgende leergangen basisopleiding
 7. Eigen e-mail-adres merkopstelling, bijvoorbeeld  wim.jurg@merkopstelling.nl

Waar

Rond Amersfoort.

Hoeveel

2.495 euro (vrijgesteld van btw); inclusief koffie, thee en diner; je ontvangt daarbij Jurg (2010) Unravelling branding systems. Drie weken voor aanvang 1.250 en bij afronding 1.245. Bij deelnemers met onvoldoende vertoonde vaardigheden volstaat de aanbetaling van 1.250.

Voorwaarde

Tekenen van vertrouwelijkheidsverklaring over informatie verkregen uit de opleiding.

Certificaat

Deelnemers ontvangen certificaat Basisopleiding Merkopstelling bij voldoende vertoonde vaardigheden.

Waarom

Systemische merkinzichten leren genereren met Merkopstelling door bewust gebruik te leren maken van je 99% eigen onbewust verwerkte merkinformatie en die van je klanten.

Voor wie

Vier ondernemers, managers, adviseurs en onderzoekers met HBO- of WO-opleiding en affiniteit met merken en opstellingen.

Door wie

Dr. Wim Jurg, Doctoraal (Master) Econometrie en Kandidaats (Bachelor) Psychologie in 1982; in 2010 gepromoveerd op Merkopstelling; de internationale expert op het versterken van merksystemen.

Hoe

Vijf bijeenkomsten in groep van vier mensen.

Wanneer

Van 14 tot 20 uur op 11 oktober en 8 november 2024, en op 14 februari, 14 maart en vrijdag 11 april 2025; en per deelnemer een OnlineMerkopstelling in december 2024 of januari 2025.

 

Download de flyer.

Doe mee en mail of bel wim.jurg@merkopstelling.nl of 06 – 107 44 198.

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon

Alle Merkopstellers kunnen gebruik maken van een online-tool

Merkopstellers over Basisopleiding Merkopstelling

Onderstaand kun je de reflecties horen en zien van de (merk)adviseurs en systeemopstellers die de Basisopleiding Merkopsteller hebben gevolgd. De video-opnamen van Vivian Siebering en Frans Kok zijn verzorgd door VideoVakwerk; de overige door Rob Overgaauw.

Karin Schut over Basisopleiding Merkopstelling (2023)

Frank Roos over Basisopleiding Merkopstelling (2022)

Sander Kluiters over Basisopleiding Merkopstelling (2021)

Joris van der Waart over Basisopleiding Merkopstelling (2021)

Wouter Gheysen over Basisopleiding Merkopstelling (2021)

Dennis Bouwman over Basisopleiding Merkopstelling (2021)

Vivian Siebering over Basisopleiding Merkopstelling (2021)

Frans Kok over Basisopleiding Merkopstelling (2021)

Maike Heunks over Basisopleiding Merkopstelling (2020)

Julie Visser over Basisopleiding Merkopstelling (2020)

Gidie Ritzerveld over Basisopleiding Merkopstelling (2020)

Joost Augusteijn over Basisopleiding Merkopstelling (2020)

Rob Overgaauw over Basisopleiding Merkopstelling (2019)

Jan Seegers over Basisopleiding Merkopstelling (2019)

Piet van Veen over Basisopleiding Merkopstelling (2019)

Mariette van Duijn over Basisopleiding Merkopstelling (2019)

Willem Brethouwer over Basisopleiding Merkopstelling (2019)

Compilatie over Basisopleiding Merkopstelling (2019)

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon