Visie op Opleiding Merkopstelling

Visie

De trainingen voor het begeleiden van de Merkopstelling richten zich op een inspirerende professionalisering van Merkopstellers. Stap voor stap worden nieuwe trainingen opgenomen in het curriculum in samenwerking met de betrokken merkopstellers. Daarnaast is er ruimte voor maatwerk- en incompany-opleidingen.

Curriculum

Het Merkopstelling-curriculum is een logisch samenhangend geheel van relevante merkonderwerpen, leermaterialen en niveaus. De samenhang tussen de trainingen wordt geborgd door de leervisie: de gedeelde kijk op de ideale leeromgeving voor Merkopstellers. Het leermateriaal is te vinden op een vertrouwelijke pagina. Het niveau geeft aan wat deelnemers bij de start van de training aan eerdere trainingen of opleidingen en/of ervaringen op dit gebied nodig hebben. Daarbij wordt vooralsnog onderscheid gemaakt in twee niveaus: 

  1. Basisopleiding: leren om merkopstellingen verantwoord uit te voeren voor individuele Merkvragers via herpositioneringen van merkelementen (positiewerk); voorwaarde: affiniteit met merken en opstellingen
  2. Consentopleiding: leren merkopstellingen verantwoord uit te voeren voor directies of Management Teams via herpositioneringen (vervolgopleiding voor Merkopstellers)
  3. Emergentie-opleiding: leren merkopstellingen verantwoord uit te voeren via het toevoegen van nieuwe voor de Merkvrager verrassende merkelementen (vervolgopleiding voor Merkopstellers)
  4. Proceswerk-opleiding: leren indiceren van oplossende kijkrichtingen en uitspraken voor representanten om voor een doorbraak in een stagnerende configuratie te zorgen (vervolgopleiding voor Merkopstellers).

Leren van en met elkaar

Om deelnemers aan de opleidingen en trainingen goed voor te bereiden op hun toekomst als Merkopsteller staat centraal in elke training: autonomie, competentie en verbondenheid. Deze drie vormen namelijk de kern van gezond en gelukkig leren. Het gaat om onderwijs-op-maat, waarbij de kracht van de uniekheid van elke deelnemer optimaal wordt benut. In elke opleiding leren we vanuit de rollen van Merkvrager en Merkopsteller via de eigen merkvragen. Daarbij werken we toe naar een afsluitende merkopstelling met een eigen merkvrager. Doordat de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers het criterium voor succes is, in plaats van vaste leerdoelen voor iedereen, kunnen alle deelnemers trainingen als succesvol ervaren; ongeacht hun positie in de groep (zie onderstaande illustratie met dank aan Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel)

Effectief leren

Leren gaat beter als deelnemers samen leren met anderen (samenwerkend leren) en als ze een goede relatie hebben met de medeleerlingen en de docent (relatie gaat voor prestatie). Hoe meer we emotioneel betrokken zijn, hoe beter we leren; via echte merkvraagstukken leren we daarom ook beter dan via abstracte theorieën. De focus ligt op het ontwikkelen van de sterke punten van de deelnemers (waarderende benadering). Daarbij zorgen video-opnamen voor een didactische verdiepingsslag.

Open sfeer

Omdat 95% van de informatie uit de omgeving door ons brein onbewust wordt verwerkt, zijn we ons niet goed bewust van onze mogelijkheden en beperkingen. Bovendien kwelt velen de gedachte dat ze niet voldoen aan het succesideaal zoals hun baas, omgeving en/of docent dat volgens hen voor ogen heeft en/of zoals ze dit (impliciet) van zichzelf verwachten. Hulp vragen wordt bovendien in de dagelijkse praktijk vaak gezien als een teken van zwakte. Ervaringsgericht leren kan dus confronterend zijn. Het leerproces voor merkopstellingen begint daarom met het creëren van een open, warme sfeer met positieve aandacht voor elkaar.

Hybride leren

Hybride leren (blended learning) is kenmerkend voor een moderne leeromgeving: een combinatie van contact- en afstandsonderwijs, van online en offline leren, waarbij de specifieke mogelijkheden van de beide situaties optimaal worden benut (mediaspecificiteit). E-learning is bij merkopstelling-trainingen vooral asynchroon: je bekijkt het digitale leermateriaal en overlegt met de docent op je eigen tijd, in je eigen tempo, vanuit je eigen plaats, vanaf je eigen pc. Ook gezamenlijk (synchroon) online-leren wordt ingezet: bij dit digitale live leren nemen deelnemers en docenten deel op hun eigen pc, op hetzelfde moment via zoom dat ook gebruikt wordt voor de OnlineMerkopstelling. Dus minder reistijd en meer flexibiliteit voor de deelnemers. Bovendien is het duurzamer door beperking in reisbewegingen en gebruik van locaties.

Stap voor stap

Een bekend Chinees gezegde in onderwijsland luidt “Vertel het me of laat het me lezen en ik vergeet het. Laat het me zien en ik begrijp het. Laat het me doen en ik leer het’’. Leren verloopt in iteratieve cycli met kleine stappen per keer om het geleerde te doorleven waardoor dit goed beklijfd, waarbij met ‘doen’ wordt begonnen. Bij het leren begeleiden van een merkopstelling onderscheiden we daarom series van vier stappen waarin de deelnemers samen leren:

  1. Doen: concrete ervaringen opdoen door begeleiden merkopstelling op basis van intuïtie
  2. Waarnemen: observeren video-opname, daarop reflecteren en verslag maken voor client
  3. Nadenken: verwerken van feedback  van Wim op concept verslagen en feedforward op zelfreflecties met verwijzingen naar hierbij passende theorie opgenomen in blogs
  4. Toepassen: (on)bewust de volgende merkopsteling effectiever begeleiden.

Time-out-optie

Merkopstelling zijn uitermate robuust: een merkopstelling kan uitstekend worden vervolgd na een stop-en-denk-moment. Dus als je Merkopsteller-in-spé het even niet meer weet, kun je altijd even terugvallen op Wim Jurg, hem vragen wat hij nu zou doen en/of hem te vragen dat te doen om vervolgens zelf weer verder te gaan en de merkopstelling tot een mooie einde te brengen.

Terugkoppeling

Terugkoppeling van een expert is fundamenteel voor je ontwikkeling tot professional. In de Basisopleiding ontvang je feedback en feedforward van de ontwikkelaar van de Merkopstelling: Wim Jurg. Het verschil is dat je bij feedback zelf bepaalt wat je nog aanpast in je document en bij feedforward de opmerkingen van Wim gebruikt bij een volgend soortgelijk document. De focus ligt daarbij op de consistentie van je verslag: als teksten (psycho)logisch goed bij elkaar passen, betekent dit dat je het ‘op een rijtje hebt’. Als dit het geval is, wordt de tekst als geheel geloofwaardig voor een Merkvrager, wat het nemen van de juiste beslissing vergemakkelijkt.

Werkwijze

In de Basisopleiding ontvang je terugkoppeling van de ontwikkelaar van de Merkopstelling: Wim Jurg. Via opmerkingen in de kantlijn geeft Wim specifieke complimenten aan. Arceringen met de kleuren blauw, geel en groen geven (de eerste drie) inconsistenties aan binnen je tekst; blauw gearceerde teksten sluiten daarbij onderling voor Wim niet logisch op elkaar aan; dit geldt onderling ook voor geel en groen gearceerde teksten. Met ‘wijzigingen bijhouden’ ontvang je suggesties van Wim over de richting waarin de formulering van een zin gewijzigd zou kunnen worden om de boodschap beter over te brengen. Door bewust en gericht stil te staan bij je inconsistenties op wat je hebt gedaan en de dialoog met Wim daarover vol aan te gaan, kun je meer effect bereiken met de Merkopstelling. Dat is waar het bij dialoog over het verslag en de reflectie om gaat. Uiteindelijk ben jij zelf het belangrijkste bij het uitvoeren van een Merkopstelling.

Feedback op Conceptverslag voor Merkvrager

Op je conceptverslag voor je merkvrager ontvang je feedback van Wim Jurg. Essentieel is daarbij dat je je bij alle reacties van Wim afvraagt “(H)erken ik dit?”. Zo niet, dan ja je een open dialoog aan met Wim hierover, zodat je je optimaal kunt ontwikkelen tot Merkopsteller. Vervolgens bepaal je zelf op welke feedback je je conceptverslag voor je Merkvrager wel of niet aanpast.

Feedforward op Zelfreflectie

Ook bij de feedforward van Wim op je posities bij je eerste drie bevragingen van representanten en het effect daarvan in je Zelfreflectie, vraag je je ook bij elke opmerking af “(H)erken ik dit?”. Zo niet, dan verwoord je ook hier in een dialoog met Wim waarom jij dit zo ziet. Hetzelfde geldt voor je positieveranderingen van representanten. Het verschil met de feedback is, dat je dit document verder niet meer aanpast. Het idee is dat je je inzichten meeneemt naar het volgende zelfreflectie-moment.

Zelf leren werken met Merkopstelling?

Wees slim, vraag Wim:

bel 06 107 44 198  of e-mail wim.jurg@merkopstelling.nl

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon