Stappenplan TafelMerkopstelling

Voorbeeld tafelopstelling

Werkwijze tafelvariant Merkopstelling

De centrale vraag bij een Merkopstelling luidt: Hoe kan interventie I positief bijdragen aan de huidige merksituatie, gekenmerkt door circa vijf merkelementen (M1 tot M5). Bij deze variant van de Merkopstelling worden symbolen gebruikt voor de merkelementen die op een tafel of kleed worden geplaatst. Daarbij worden drie fasen onderscheiden: circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling en circa een week na afloop van de merkopstelling.

Voorbereiding TafelMerkopstelling

De aanpak met symbolen kent in het algemeen het volgende verloop voorafgaande aan de merkopstelling:

 1. Overeenkomen van te toetsen overwogen toevoeging aan cq. verandering(en) in marketingprogramma (interventie) door de Merkvrager en de Merkopsteller, bijvoorbeeld een nieuwe formulering van de merkbelofte
 2. Gezamenlijk vaststellen van belangrijkste merkelementen om dit effect voor merksysteem te kunnen zien; dit vindt idealiter regelmatig plaats in de week voorafgaande aan de merkopstelling, meestal via een e-mailwisseling
 3. Offline of online toelichten van de methodiek en afspraken maken over de terugkoppeling
 4. Psycho(logisch)geheel van letters ontwerpen voor de in beeld te brengen merkelementen door de Merkopsteller; zoals D = Daar-om.nl (merknaam), B = online marketing Bureau (huidige pay-off daar-om.nl), G = Gele bankje (symbool voor klantgericht werkwijze), S = daar-So.nl (merknaam van ander bedrijf met dezelfde eigenaren), C = suCcesvol online (huidige pay-off daar-so.nl); en als interventies M = online Marketing (mogelijke nieuwe pay-off daar-om.nl), T = siTe ontwikkeling (mogelijke nieuwe pay-off daar-so.nl).

Uitvoering TafelMerkopstelling

Voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering stalt de Merkopsteller alle mogelijke symbolen en passende plakletters uit op een dienblad en laat de Merkvrager midden voor de tafel/ het speelveld staan of zitten, en zich verbinden met haar/ zijn gevoel. Voorafgaande aan de uitvoering is er een één-minuut- stilte-moment voor het (h)erkennen van de eigen stemming. Tijdens de TafelMerkopstelling ziet de aanpak er meestal als volgt uit:

 1. Merkvrager kiest symbolen voor merkelementen uit de huidige situatie en plakt daar de letters op die in de voorbereiding zijn bepaald en plaatst het dienblad vervolgens buiten beeld
 2. Merkvrager stelt een voor een deze beletterde symbolen op met één-minuut- stilte-moment tussen elke positionering en Merkopsteller maakt na elke positionering van een symbool foto’s van alle kanten van de ontstane configuratie; als Merkopsteller tussentijds bijzondere veranderingen waarneemt bij Merkvrager, vraagt deze naar de gevoelens die dit bij hem/ haar oproept; zo niet, dan vraagt de Merkopsteller naar gevoelens die huidige situatie als geheel oproept
 3. De Merkopsteller laat de Merkvrager het geheel vanuit een ander perspectief bekijken waarvan de Merkopsteller het gevoel heeft dat dit andere inzichten zal oproepen, en vraagt naar de gevoelens die dit geheel  oproept vanuit dit andere perspectief
 4. Merkopsteller vraagt aan Merkvrager symbool te kiezen voor de interventie, te voorzien van plakletter, dit symbool erbij te plaatsen en vraagt na circa een minuut naar de gevoelens die dit oproept en maakt foto van configuratie vanuit perspectief van Merkvrager
 5. Merkopsteller vraagt Merkvrager het geheel te bekijken vanuit het andere perspectief
 6. Eventueel herpositioneert Merkvrager een merkelement in overleg met Merkopsteller en bekijkt weer het geheel vanuit het eigen en het andere perspectief 
 7. Merkopsteller sluit af met samenvatting, verwijst naar moment dat Merkvrager verslag kan verwachten en maakt tot slot foto van alle merkelementen op een rij in volgorde van plaatsing; schuin van boven zodat zowel voorkant als bovenkant ervan zien te zien.

Terugkoppeling

De tafelvariant van de merkopstelling wordt in het algemeen na circa een week afgesloten door:

 1. Concept verslag door Merkopsteller voor Opdrachtgever met concrete aanbevelingen over overwogen merkbeslissing met aandacht voor onverwachte dingen die zijn gezien
 2. Dialoog over concept verslag tussen Merkvrager en Merkopsteller
 3. Definitief verslag door Merkopsteller voor Mwerkvrager.

Belangstelling voor tafelvariant van de Merkopstelling?

Vraag een gecertificeerde Merkopsteller!

Werkwijze tafelvariant Merkopstelling

De centrale vraag bij een Merkopstelling luidt: Hoe kan interventie I positief bijdragen aan de huidige merksituatie, gekenmerkt door circa vijf merkelementen (M1 tot M5). Bij deze variant van de Merkopstelling worden symbolen gebruikt voor de merkelementen die op een tafel of kleed worden geplaatst. Daarbij worden drie fasen onderscheiden: circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling en circa een week na afloop van de merkopstelling.

Voorbereiding TafelMerkopstelling

De aanpak met symbolen kent in het algemeen het volgende verloop voorafgaande aan de merkopstelling:

 1. Overeenkomen van te toetsen overwogen toevoeging aan cq. verandering(en) in marketingprogramma (interventie) door de Merkvrager en de Merkopsteller, bijvoorbeeld een nieuwe formulering van de merkbelofte
 2. Gezamenlijk vaststellen van belangrijkste merkelementen om dit effect voor merksysteem te kunnen zien; dit vindt idealiter regelmatig plaats in de week voorafgaande aan de merkopstelling, meestal via een e-mailwisseling
 3. Offline of online toelichten van de methodiek en afspraken maken over de terugkoppeling
 4. Psycho(logisch)geheel van letters ontwerpen voor de in beeld te brengen merkelementen door de Merkopsteller; zoals D = Daar-om.nl (merknaam), B = online marketing Bureau (huidige pay-off daar-om.nl), G = Gele bankje (symbool voor klantgericht werkwijze), S = daar-So.nl (merknaam van ander bedrijf met dezelfde eigenaren), C = suCcesvol online (huidige pay-off daar-so.nl); en als interventies M = online Marketing (mogelijke nieuwe pay-off daar-om.nl), T = siTe ontwikkeling (mogelijke nieuwe pay-off daar-so.nl).

Uitvoering TafelMerkopstelling

Voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering stalt de Merkopsteller alle mogelijke symbolen en passende plakletters uit op een dienblad en laat de Merkvrager midden voor de tafel/ het speelveld staan of zitten, en zich verbinden met haar/ zijn gevoel. Voorafgaande aan de uitvoering is er een één-minuut- stilte-moment voor het (h)erkennen van de eigen stemming. Tijdens de TafelMerkopstelling ziet de aanpak er meestal als volgt uit:

 1. Merkvrager kiest symbolen voor merkelementen uit de huidige situatie en plakt daar de letters op die in de voorbereiding zijn bepaald en plaatst het dienblad vervolgens buiten beeld
 2. Merkvrager stelt een voor een deze beletterde symbolen op met één-minuut- stilte-moment tussen elke positionering en Merkopsteller maakt na elke positionering van een symbool foto’s van alle kanten van de ontstane configuratie; als Merkopsteller tussentijds bijzondere veranderingen waarneemt bij Merkvrager, vraagt deze naar de gevoelens die dit bij hem/ haar oproept; zo niet, dan vraagt de Merkopsteller naar gevoelens die huidige situatie als geheel oproept
 3. De Merkopsteller laat de Merkvrager het geheel vanuit een ander perspectief bekijken waarvan de Merkopsteller het gevoel heeft dat dit andere inzichten zal oproepen, en vraagt naar de gevoelens die dit geheel  oproept vanuit dit andere perspectief
 4. Merkopsteller vraagt aan Merkvrager symbool te kiezen voor de interventie, te voorzien van plakletter, dit symbool erbij te plaatsen en vraagt na circa een minuut naar de gevoelens die dit oproept en maakt foto van configuratie vanuit perspectief van Merkvrager
 5. Merkopsteller vraagt Merkvrager het geheel te bekijken vanuit het andere perspectief
 6. Eventueel herpositioneert Merkvrager een merkelement in overleg met Merkopsteller en bekijkt weer het geheel vanuit het eigen en het andere perspectief 
 7. Merkopsteller sluit af met samenvatting, verwijst naar moment dat Merkvrager verslag kan verwachten en maakt tot slot foto van alle merkelementen op een rij in volgorde van plaatsing; schuin van boven zodat zowel voorkant als bovenkant ervan zien te zien.

Terugkoppeling

De tafelvariant van de merkopstelling wordt in het algemeen na circa een week afgesloten door:

 1. Concept verslag door Merkopsteller voor Opdrachtgever met concrete aanbevelingen over overwogen merkbeslissing met aandacht voor onverwachte dingen die zijn gezien
 2. Dialoog over concept verslag tussen Merkvrager en Merkopsteller
 3. Definitief verslag door Merkopsteller voor Mwerkvrager.

Belangstelling voor tafelvariant van de Merkopstelling?

Vraag een gecertificeerde Merkopsteller!

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon