Stappenplan tafel-merkopstelling

Werkwijze tafelvariant Merkopstelling

De centrale vraag bij een Merkopstelling luidt: Hoe kan interventie I positief bijdragen aan de huidige merksituatie, gekenmerkt door circa vijf merkelementen (M1 tot M5). Bij deze variant van de Merkopstelling worden symbolen gebruikt voor de merkelementen die op een tafel of kleed worden geplaatst. Daarbij worden drie fasen onderscheiden: circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling en circa een week na afloop van de merkopstelling.

Voorbereiding tafelopstelling

De aanpak met symbolen kent in het algemeen het volgende verloop voorafgaande aan de merkopstelling:

 1. Overeenkomen van te toetsen overwogen toevoeging aan cq. verandering(en) in marketingprogramma (interventie) door Opdrachtgever en Merkopsteller, bijvoorbeeld nieuwe formulering van de merkbelofte
 2. Gezamenlijk vaststellen van belangrijkste merkelementen om dit effect voor merksysteem te kunnen zien; dit vindt idealiter regelmatig plaats in de week voorafgaande aan de merkopstelling, meestal via een e-mailwisseling
 3. Offline of online toelichten van de methodiek en afspraken maken over de terugkoppeling
 4. Psycho(logisch)geheel van letters ontwerpen voor de in beeld te brengen merkelementen door de Merkopsteller; zoals D = Daar-om.nl (merknaam), B = online marketing Bureau (huidige pay-off daar-om.nl), G = Gele bankje (symbool voor klantgericht werkwijze), S = daar-So.nl (merknaam van ander bedrijf met dezelfde eigenaren), C = suCcesvol online (huidige pay-off daar-so.nl); en als interventies M = online Marketing (mogelijke nieuwe pay-off daar-om.nl), T = siTe ontwikkeling (mogelijke nieuwe pay-off daar-so.nl).

Uitvoering tafel-Merkopstelling

Voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering stalt de Merkopsteller alle mogelijke symbolen en passende plakletters uit op een dienblad en laat de Opdrachtgever midden voor de tafel/ het speelveld zitten, en zich verbinden met haar/ zijn gevoel. Tijdens de tafel-Merkopstelling ziet de aanpak er meestal als volgt uit:

 1. Opdrachtgever kiest symbolen voor merkelementen uit de huidige situatie en plakt daar de letters op die in de voorbereiding zijn bepaald en plaatst het dienblad vervolgens buiten beeld
 2. Opdrachtgever stelt een voor een deze beletterde symbolen op en Merkopsteller maakt na elke positionering van een symbool foto’s van alle kanten van de ontstane configuratie
 3. Als Merkopsteller tussentijds bijzondere veranderingen waarneemt bij Opdrachtgever, vraagt deze naar de gevoelens die dit bij hem/ haar oproept; zo niet, dan vraagt de Merkopsteller naar gevoelens die huidige situatie als geheel oproept
 4. Merkopsteller vraagt aan Opdrachtgever symbool te kiezen voor interventie, te voorzien van plakletter, dit symbool erbij te plaatsen en vraagt na circa een minuut naar de gevoelens die dit oproept en maakt foto van de configuratie vanuit perspectief van Opdrachtgever
 5. Merkopsteller vraagt Opdrachtgever het geheel te bekijken vanuit een ander perspectief, waarvan de Merkopsteller het gevoel heeft dat dit andere inzichten zal oproepen en vraagt naar de gevoelens die dit geheel  oproept vanuit dit andere perspectief
 6. Eventueel herpositioneert Opdrachtgever een van de merkelementen in overleg met Merkopsteller en vraagt Opdrachtgever weer het geheel te bekijken vanuit eigen en eenander perspectief, waarvan de Merkopsteller het gevoel heeft dat dit andere inzichten zal oproepen en vraagt naar de gevoelens die dit geheel  oproept vanuit dit andere perspectief
 7. Merkopsteller sluit af met samenvatting, verwijzing naar het moment dat Opdrachtgever het verslag kan verwachten en maakt tot slot een foto van alle merkelementen op een rij op volgorde van plaatsing; schuin van boven zodat zowel de voorkant als de bovenkant ervan zien te zien.

Terugkoppeling

De tafelvariant van de merkopstelling wordt in het algemeen na circa een week afgesloten door:

 1. Concept verslag door Merkopsteller voor Opdrachtgever met concrete aanbevelingen over overwogen merkbeslissing
 2. Dialoog over concept verslag tussen Opdrachtgever en Merkopsteller
 3. Definitief verslag door Merkopsteller voor Opdrachtgever.

Belangstelling voor tafelvariant van de Merkopstelling?

Vraag een gecertificeerde Merkopsteller!

Merkbeslissing checken of Merkopsteller worden?

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon