Merkbeslissing als interventie

CIMO-logica: Context, Interventie, Mechanisme en Outcome

Deze blog focust zich op de inhoud van een merkbeslissing en niet op het proces: de weg waarlangs deze kan/moet worden uitgevoerd. Bij de inhoud gaat het om het doel: wat de beslisser voor ogen staat om te veranderen en waarom. Wat kan/moet worden aangepast in het merkbeleid om merk te versterken. Vanuit de benadering van het merk als systeem is een merkbeslissing een interventie waarvan hij/zij verwacht dat deze het merksysteem als geheel goed zal doen vanuit een bepaalde gedachtengang. Deze gedachtengang bevat (impliciet) een causaal verband tussen de interventie en een of meer belangrijke merkelementen (Mechanisme). De vraag is hier dan dus: Wat is het effect (Outcome) van deze merkbeslissing (Interventie) op de belangrijkste merkelementen (Context)?

Interventie

Bij een interventie stel je jezelf de vraag: Wat kan ik veranderen aan het merksysteem om dit te versterken? Een interventie kan daarbij in het algemeen vier soorten merkbeslissingen inhouden:

  1. Het verwijderen van een merkelement uit het merksysteem, zoals een verouderd product uit het assortiment nemen
  2. Het veranderen van een merkelement, zoals de iPod door de iPhone
  3. Het toevoegen van een nieuw merkelement zoals indertijd de Beatles meenemen naar een kleermaker en ze allemaal hetzelfde pak op maat laten aanmeten
  4. Het toevoegen van een te verwachten nieuw merkelement in de omgeving, zoals het corona-virus om te zien hoe het huidige merksysteem hierop zou kunnen reageren.

Mechanisme

Het mechanisme is de merktheorie achter de interventie, die aangeeft waarom een positief effect ervan te verwachten is. Naast deze theorie zijn er ook veel andere theorieën die hierin mee moeten worden genomen.

Context

Bij het vastellen van de context gaat het dus om het bepalen van de huidige merkelementen waarop de interventie op basis van deze of andere merktheorieën ook invloed zou kunnen hebben.

Outcome

Meten is weten beschrijft het belang van monitoren van merkbeslissingen. Daarbij gaat erom goed in te schatten of de interventie kosteneffectief is: is de meerwaarde voor het merksysteem hoger dan de tijd en geld die de interventie vraagt?

Zelf leren met merkopstelling te werken?

Wees slim, vraag Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

Merkbeslissing checken of Merkopsteller worden?

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon