Ik beslis bij merkvragen

Merkbeslissingen nemen

Als merkbeslisser kun je het niet gemakkelijk goed doen. Achteraf ‘wist iedereen’ al lang dat het een goede of juist slechte beslissing zou zijn. Om zich in te dekken laten veel managers  consumentenonderzoek doen. Sommige onderwerpen lenen zich er inhoudelijk ook voor. Maar de meeste niet, omdat mensen 99% van de door hen ontvangen informatie onbewust verwerken. Klanten weten daarom meestal niet wat ze willen en kunnen dus ook geen zinvolle antwoorden geven wat ze van een verandering vinden. Hét voorbeeld is de smaakverandering van Coca Cola in 1985. waarbij ‘gedegen’ onderzoek uitwees dat New Coke een goed plan zou zijn. Zoals Henri Ford al zei: Als ik mensen had gevraagd of ze een auto zouden willen, zouden ze hebben gezegd “Een sneller paard graag”.

Gebruik maken van intuïtie

We verwerken onbewust ongeveer 200.000 keer zo veel informatie dan bewust; vergelijkbaar dus met een diepliggende ijsberg. Ons bewuste denken is dus maar een zwakke afspiegeling van de enorm rijke hoeveelheid indrukken die we verwerken. Omdat we alleen dit bewuste  kennen, is het logisch dat we denken dat het daarom gaat. In het dagelijkse bestaan is onze onbewuste verwerking meestal functioneel, maar dit is niet zo als je een goede merkbeslissing wilt nemen. Daarom is het verstandig om bewust de intuïtie van jezelf en anderen te gebruiken voor het checken van overwogen merkbeslissingen.

Onbewuste kennis activeren

Je kunt je gelukkig bewust worden van je onbewuste kennis als je dit wilt via een merkopstelling. Ze biedt je de kans om te verhelderen of de mogelijkheid die je voor je merk ziet ook werkelijkheid zou moeten worden omdat ze gaat bijdragen aan een betere samenleving. Een merkopstelling zorgt ervoor dat je onderscheid kunt maken tussen de 99% door jou onbewust verwerkte informatie en de impliciete huidige waarden en normen van het systeem waar je deel van uitmaakt.

Uitkomsten Merkopstelling

De resultaten van een Merkopstelling zijn:

 1. Helderheid over wel/niet nemen van overwogen merkbeslissing
 2. Inzicht in succes- en faalfactoren van overwogen merkbeslissing
 3. Bewustwording van de relaties tussen de diverse merkelementen
 4. Intens ervaren van belang in de samenhang van alle merkaspecten
 5. Beleving van merk als meer dan geheel van afzonderlijke elementen.

Eigen rol

Een merkopstelling is een dienst, dus de kwaliteit ervan hangt af van je eigen bijdrage. Een merkopstelling ontzorgt je dus pas na afloop. Je eigen rol ziet er concreet als volgt uit:

 1. Dialoog over formulering merkbeslissing (voorafgaande aan merkopstelling)
 2. Dialoog over kernelementen van de huidige merksituatie (ook voorafgaande)
 3. Kiezen en positioneren representanten merkelementen (tijdens merkopstelling)
 4. E-mailen inzichten in optimalisatie effecten overwogen merkbeslissing en associaties bij projecties (dag na merkopstelling)
 5. Dialoog bij presentatie eerste resultaten en aanbevelingen (circa twee weken na merkopstelling)
 6. Dialoog over concept verslag over optimalisatie effecten merkbeslissing (circa vier weken na merkopstelling).

Verantwoordelijkheid nemen

De merkopstelling is een ideale methode voor merkverantwoordelijken die hart hebben voor hun klanten en hun leven werkelijk willen verrijken; voor degenen die zelf durven te gaan staan voor hun eigen merkbeslissingen en hun verantwoordelijkheid niet willen afschuiven naar merkadviseurs en/of -onderzoekers. Voor het bewust worden van je tacit knowledge is ook moed nodig, omdat je van tevoren niet weet wat de merkopstelling zal laten zien aan onbewuste kennis bij je. Dus ‘be part of the brave’ en kies een Merkopsteller die bij je past!

Kosten

De prijzen per variant voor één merkopsteling zijn zonder/ exclusief btw:

 1. FysiekeMerkopstelling 3.995
 2. OnlineMerkopstelling 1.995
 3. TafelMerkopstelling 1.995

De prijs van de FysiekeMerkopstelling is daarbij exclusief zaalhuur en catering, en inclusief video-opname en regelen representanten.

Voor persoonsmerken van zzp-ers hanteren we een speciaal tarief voor een OnlineMerkopstelling of een FysiekeMerkopstelling van 995. Dit doen we omdat de meeste Merkopstellers ook een persoonsmerk zijn en we deze PersoonsMerkopstellingen gebruiken bij de intervisie van de Merkopstellers. Uiteraard vertrouwelijk!

Oplevering

Na afloop ontvang je een verslag van de merkopstelling, een kern- en volledige video-opname van de merkopstelling bij de FysiekeMerkopstelling en bij de OnlineMerkopstelling. Bij de FysiekeMerkopstelling en de OnlineMerkopstelling ontvang je ook een video-opname van de nabespreking met de representanten.

Van inzicht naar actie

In een Merkopstelling wordt gewerkt met concrete, specifieke merkelementen, waardoor je heel helder ziet wat de juiste weg is voor je merk. Het verslag van je Merkopsteller helpt je enorm daarbij, omdat deze is getraind in het lezen en verwoorden van de Merkopstelling-informatie. Zelf ben en blijf je dagelijks onderdeel van het geheel en je brein beperkt zich nu eenmaal bij voorkeur tot het bewust worden van informatie die in je huidige straatje past. Daarom kan het handig en verstandig  zijn je Merkopsteller te vragen om na afloop ook direct bij te dragen aan het realiseren van je gewenste merkontwikkeling. Als geen ander heeft deze tenslotte de kritische succesfactoren samen met jou van binnenuit ervaren.

Vragen? Mail of bel wim.jurg@merkopstelling.nl of 06 – 107 44 198.

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon

Merkopstelling

om zicht krijgen op de effecten van je merkbeslissing

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon