Beschrijving OnlineMerkopstelling

Systemische voorwaarde

Het begeleiden van een OnlineMerkopstelling begint zoals elke Merkopstelling met het formuleren van een overwogen merkbeslissing en het bepalen van de merkelementen die belangrijk zijn om de effecten van deze merkbeslissing goed te kunnen zien. Voorwaarde voor elke Merkopstelling is daarbij dat de opdrachtgever beslissingsbevoegd is en het gevoel heeft dat de mogelijke merkverandering gaat bijdragen aan het versterken van het merk, maar dat er toch iets is wat haar/ hem tegenhoudt om de beslissing te nemen. De OnlineMerkopstelling kan dan duidelijk maken of de aarzeling voortkomt uit de onbewust verwerkte informatie of uit het feit dat het merksysteem graag alles wil houden zoals het nu is.

Systemische voorbereiding

Zoals bij elke Merkopstelling gaat relatie voor prestatie: het begint met het echt ontmoeten van de mens achter de Merkvrager; noodzakelijk om tijdens de uitvoering van de Merkopstelling haar/zijn emoties goed te kunnen invoelen. De kern van de inhoudelijke voorbereiding is het bepalen van de vier tot zes kernelementen uit de huidige merksituatie, waarbij je als Merkopsteller zowel afgaat op je gevoel als op je kennis van zaken: in welke mate resoneert de Merkvrager op een genoemd merkelement c.q. zie je dat het je het raakt (fysieke validiteit) c.q. wat raakt je als Merkopsteller bij het googelen op het merk. In het algemeen behoren daar de kenmerkende basispolariteiten van een merk bij: de tegenstellingen die een merk overbrugt, zoals bij Apple functionaliteit en vormgeving. In principe wordt elk merkelement daarbij weergegeven in enkelvoud, omdat het door een element wordt gerepresenteerd. Dus in de beschrijving in het verslag past dit dan beter. Bij de terugkoppeling naar de opdrachtgever heb je als Merkopsteller drie basisopties:

  1. Je geeft de op te stellen merkelementen weer in alfabetische volgorde, waarbij je duidelijk maakt dat de keuze van de volgorde bij het opstellen aan de Merkvrager is
  2. Je plaatst de merkelementen op volgorde van anciënniteit, op basis van een logisch historisch perspectief
  3. Je plaatst de merkelementen op volgorde van relevantie, op basis van de mate waarin ze bijdragen aan de uniekheid van het merk.

Daarnaast vraagt de OnlineMerkopstelling om een korte training bij de Merkvrager van de specifieke technische vaardigheden. Dit is essentieel voor het goede verloop van de OnlineMerkopstelling, omdat (te) veel technische onvolkomenheden de flow voor het specifieke merkvraagstuk anders kunnen doorbreken.

Systemische inleiding

Bij de online ontvangst van de Merkvrager en in de inleiding op de OnlineMerkopstelling voor een specifieke merkvraagstuk gaat het erom het gedrag te vertonen als Merkopsteller dat je ook wilt oproepen in de merkopstelling. Dit betekent dat je als Merkopsteller zowel oog en oor hebt voor je eigen emoties als voor die van de Merkvrager vanaf het eerste moment van de online-ontmoeting. De systemische merkbenadering vraagt om het direct kunnen (h)erkennen van de wensen en gevoelens van de Merkvrager en daar meteen zorgvuldige en respectvolle aandacht voor hebben. Authentiek gedrag oproepen bij de Merkvrager is alleen mogelijk als je als Merkopsteller zelf het goede voorbeeld geeft. Een OnlineMerkopstelling begint daarom met het (h)erkennen van de eigen stemming in een één-minuut- stilte. Een goed begin is het halve werk.

Systemisch waarnemen

Als de symbolen voor de merkelementen in de digitale ruimte worden geplaatst door de Merkvrager, laat je als Merkopsteller de situatie goed op je inwerken na de plaatsing van elk element. Laat de Merkvrager dus ook echt de tijd nemen voor het opstellen van elk symbool; de richtlijn is circa twee minuten per symbool. Hoe langzamer het tempo, hoe beter de inleving; dus des te sneller het goed gaat. Laat dit ook in stilte doen, want praten staat haaks op voelen. Systemisch waarnemen is het direct kunnen (h)erkennen van de wensen en gevoelens van de merkelementen en daar meteen zorgvuldige en respectvolle aandacht voor maken bij de Merkvrager. Zodra er indicaties zijn van heftige emoties bij de Merkvrager, vraag je om verder even te wachten met het plaatsen van de volgende symbolen van de merkelementen uit de huidige situatie. Daarbij zie je de gebeurtenissen zowel causaal als synchroon logisch; niet alleen zijn alle situaties een vanzelfsprekende oorzaak-gevolg-indicatie van het achterliggende merksysteem zoals de plaatsing van de merkelementen in de online ruimte, maar ook benader je elk ’toevallig’ incident als tekenend voor het merksysteem zoals een verstoring van buiten.

Systemische benadering van huidige merksituatie

De kern van de weergave van de huidige situatie is dat de werkelijkheid onder ogen wordt gezien en gevoeld zoals die is door de Merkvrager. Als Merkopsteller vraag je in eerste instantie alleen naar haar/zijn gevoelens. Pas na het inbrengen van de merkbeslissing vraag je naar haar/zijn wensen. Een Merkopstelling vraagt vooreerst om het diep doorvoelen van de huidige situatie. Pas als de huidige situatie echt is (h)erkend en gewaardeerd, is het systeem rijp om te veranderen. Dit wordt wel de veranderingsparadox genoemd: je moet eerst ten volle ervaren wat er nu is, voordat je echt open kunt staan voor alternatieven. Het is een paradox omdat het tegen ons denken, voelen en willen ingaat.

Ander perspectief op huidige merksituatie

De kern van een ander perspectief op de huidige situatie is dat je als Merkopsteller de Merkvrager bewust maakt dat de werkelijkheid er anders uitziet en anders  voelt vanaf een andere kant. Als Merkopsteller vraag je ook hier in eerste instantie alleen naar haar/zijn gevoelens.

Systemische benadering van merkbeslissing

Het doel van de Merkopstelling is verhelderen voor de Merkvrager hoe een overwogen merkbeslissing een positief effect kan hebben op de ontwikkeling van het merk. Als Merkopsteller vraag je pas na het inbrengen van de merkbeslissing door op de wensen van de Merkvrager, zodat de energie in de opstelling ook werkelijk gaat naar de vraag “Wat is er nodig om te zorgen dat deze merkbeslissing het merk versterkt?”. De kernkunst en -kunde van jou als Merkopsteller is je timing: de huidige configuratie moet klaar zijn voor de verandering, dat wil zeggen dat eventuele (te) grote spanningen in het systeem zijn (h)erkend en aangegaan met behoud van energie.

Eerste stap in goede richting

Het doel van elke Merkopstelling is het verhelderen voor de Merkvrager wat een eerste stap kan zijn om te zorgen dat de overwogen merkbeslissing het merk ook daadwerkelijk versterkt. Daartoe heb je als Merkopsteller vier opties tijdens de OnlineMerkopstelling:

  1. Verhelderen van (inconsistenties in) verwoorden emoties en fysieke uitingen ervan bij de Merkvrager (bewustwording)
  2. Aandacht voor de emoties van de Merkvrager (proceswerk)
  3. Verandering van de positie van het symbool van een merkelement in overleg met de Merkvrager (herpositioneren)
  4. Nieuw symbool inbrengen dat ondersteunend werkt (support).

Als Merkopsteller vraag je voorafgaande aan elke verandering altijd de expliciete toestemming van de Merkvrager voordat je eventueel een van de vier opties uitvoert. De uitvoering blijkt namelijk meer betekenisvol voor de Merkvrager als deze achter een dergelijke optie staat.

Merkopsteller worden?

Wees slim, vraag Wim:

06 107 44 198  / wim.jurg@merkopstelling.nl

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon