Stappenplan OnlineMerkopstelling

Aanpak OnlineMerkopstelling

De algemene vraag bij een Merkopstelling luidt: Hoe kan merkbeslissing B positief bijdragen aan de verbetering van de huidige merksituatie, gekenmerkt door circa vijf merkelementen (M1 tot M5). In de werkwijze van de online-variant van de Merkopstelling worden dezelfde vier fasen onderscheiden als bij de fysieke en de tafelvariant: circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling, direct na afloop en circa een week na afloop van de merkopstelling. De aanpak van de online-variant komt grotendeels overeen met de tafelvariant, met als verschil dat de opstelling online plaatsvindt.

Inhoudelijke voorbereiding OnlineMerkopstelling

De procedure bij de inhoudelijke voorbereiding voor een OnlineMerkopstelling door de merkopsteller kent in het algemeen een soortgelijk verloop als bij de tafelvariant:

 1. Bepalen van de overwogen merkbeslissing (de interventie) door de merkbeslisser(s), bijvoorbeeld een nieuwe formulering van een nieuwe merkbelofte
 2. Identificeren van de belangrijkste merkelementen om de effecten ervan op het merksysteem goed  te kunnen zien
 3. Procedure merkopstelling beschrijven op 1A4 en e-mailen naar de merkbeslisser(s) circa twee dagen van tevoren.

Procesmatige voorbereiding OnlineMerkopstelling

De Merkopsteller zorgt voorafgaande aan de OnlineMerkopstelling dat

 1. Afspraken helder zijn over de opname, de tijdsduur van de opstelling en (de bespreking van) het verslag
 2. De opdrachtgever goed heeft geoefend met de online-tool, zodat de flow in de online-merkopstelling is gewaarborgd
 3. Alles klaar staat in zoom en het online-tool is geopend in een vol venster
 4. De camera-achtergrond van de Merkopsteller gastgericht is: de achtergrond moet bijdrage aan het creëren van een veilige setting waarin de merkbeslisser of -adviseur haar of zijn gevoelens en wensen kan en wil uiten en verwoorden.

Uitvoering OnlineMerkopstelling

Voorafgaande aan de uitvoering is er een één-minuut- stilte-moment voor het (h)erkennen van de eigen stemming. Tijdens de OnlineMerkopstelling ziet de procedure er meestal als volgt uit:

 1. Video-opname starten en rustig, kort en bondig herhalen door de Merkopsteller van de procedure voor de Merkvrager
 2. Gevoelsmatig kiezen van de figuur, de kleur en de omvang van de belangrijkste representanten uit de huidige merksituatie door de Merkvrager en het plaatsten ervan in de online ruimte
 3. Bevragen van ervaren relaties en gevoelens bij de Merkvrager door de Merkopsteller
 4. Toevoegen cq. vervangen van een merkelement voor de geplande merkverandering
 5. Vragen naar ervaren veranderingen bij de gevoelens en wensen bij de Merkvrager door de Merkopsteller
 6. Richting geven aan de ontwikkeling van de optimale configuratie van de merkelementen door de Merkopsteller samen met de Merkvrager.

Dialoog direct na afloop

De aanpak van OnlineMerkopstelling kent standaard het volgende verloop direct na afloop van de opstelling:

 1. Dialoog over opgedane inzichten
 2. Beëindigen video-opname.

Verslag

De verslagfase ziet er als volgt uit bij een online-merkopstelling:

 1. Analyse van de video-opname
 2. Presentatie van kerninzichten over merkbeslissing en bonussen
 3. Concept verslag van de merkopstelling
 4. Dialoog over concept verslag
 5. Definitief verslag van de merkopstelling
 6. Eventuele afspraken over de monitoring van het effect van de interventie.

Klik hier als je je wilt opgeven voor een OnlineMerkopstelling.

Merkbeslissing checken of Merkopsteller worden?

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon