Stappenplan OnlineMerkopstelling

Aanpak OnlineMerkopstelling

In de OnlineMerkopstelling wordt tegenwoordig gewerkt met de geometrische-figurenvariant van de Ceci-tool. De algemene vraag bij een OnlineMerkopstelling luidt net als bij de andere varianten van de Merkopstelling: Hoe kan een eventuele merkbeslissing positief bijdragen aan een verbetering van de huidige merksituatie, gekenmerkt door maximaal zes merkelementen. In de werkwijze van de online-variant worden ook dezelfde vier fasen onderscheiden als bij de fysieke en de tafelvariant: circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling, direct na afloop en circa een week na afloop van de merkopstelling. De aanpak van de online-variant komt meestal grotendeels overeen met de tafelvariant, met als verschil dat de opstelling digitaal plaatsvindt. Maar de Merkopsteller kan er ook voor kiezen om te werken met representanten voor de diverse Merkelementen als deze de verwachting heeft dat de Merkvrager meer inzichten zal krijgen als hij/zij in alle rust kan observeren. De onderstaande beschrijving is gericht op de dialoog-variant.

Inhoudelijke voorbereiding OnlineMerkopstelling

Bij de dialoog-variant is de inhoudelijke voorbereiding vergelijkbaar met de tafelvariant:

 1. Bepalen van overwogen merkbeslissing (de interventie) door Merkvrager, bijvoorbeeld een nieuwe formulering van een merkbelofte
 2. Identificeren van belangrijkste merkelementen uit de huidige merksituatie om effecten ervan op het merksysteem goed te kunnen zien
 3. Procedure merkopstelling e-mailen naar Merkvrager(s) circa twee dagen van tevoren.

Procesmatige voorbereiding OnlineMerkopstelling

De Merkopsteller zorgt voorafgaande aan de OnlineMerkopstelling dat

 1. Afspraken helder zijn over de opname, de tijdsduur van de opstelling en (de bespreking van) het verslag
 2. Alles klaar staat in zoom en de online-tool is geopend in vol venster met passende kleur en stand van het bord (bijvoorbeeld hout) en de omgeving (bijvoorbeeld blauw)
 3. De camera-achtergrond van Merkopsteller gastgericht is: bijdragend aan veilige setting waarin de Merkvrager haar/ zijn gevoelens en wensen kan en wil uiten en verwoorden
 4. Bij de variant met de representanten zijn twee schermen nodig; een scherm voor de online-tool en een scherm met de representanten.

Uitvoering OnlineMerkopstelling

Voorafgaande aan de uitvoering is er een één-minuut- stilte-moment voor het (h)erkennen van de eigen stemmingen. Tijdens de OnlineMerkopstelling ziet de procedure er meestal als volgt uit:

 1. Video-opname starten en rustig, kort en bondig herhalen door de Merkopsteller van de procedure voor de Merkvrager
 2. Gevoelsmatig een voor een kiezen van figuren, kleuren en omvangen van belangrijkste merkelementen door Merkvrager en het plaatsten ervan in online ruimte
 3. Bevragen van ervaren gevoelens bij Merkvrager door de Merkopsteller en van ervaren relaties tussen merkelementen
 4. Eventueel bekijken van de configuratie vanuit een ander perspectief
 5. Eventueel toevoegen cq. vervangen van een merkelement voor de geplande merkverandering
 6. Eventueel vragen naar ervaren veranderingen bij gevoelens en wensen bij Merkvrager door Merkopsteller
 7. Richting geven aan de ontwikkeling van de optimale configuratie van de merkelementen door de Merkopsteller samen met de Merkvrager.

Dialoog direct na afloop

De aanpak van OnlineMerkopstelling kent standaard het volgende verloop direct na afloop van de opstelling:

 1. Dialoog over opgedane inzichten
 2. Beëindigen video-opname.

Verslag

De verslagfase ziet er als volgt uit bij een OnlineMerkopstelling:

 1. Analyse van de video-opname
 2. Presentatie van kerninzichten over merkbeslissing en verrassende inzichten
 3. Concept verslag van de merkopstelling
 4. Dialoog over concept verslag
 5. Definitief verslag van de merkopstelling
 6. Eventuele afspraken over de monitoring van het effect van de interventie.

Klik hier als je je wilt opgeven voor een OnlineMerkopstelling.

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon