Waarom Merkopstelling werkt

Theoretische onderbouwing Merkopstelling

Om de Merkopstelling goed te kunnen uitvoeren, is het essentieel voor de Merkopsteller om te begrijpen waarom deze methode werkt. In deze blog komen drie verklaringen aan de orde die zoals alles binnen de Merkopstelling onscheidbaar samenhangen: brein-, metaforen- en veldentheorie.

Brein

We verwerken 99% van de informatie uit de omgeving onbewust. Dus is de Merkvrager zich niet bewust van haar/ zijn kennis over het merk. Kenmerkend voor ons brein is verder dat het zichzelf wel bewust is van zijn eigen onbewuste kennis. Dit betekent dat ons brein bij nieuw te verwerken informatie meteen op zoek gaat naar de aanwezige kennis die deze nieuwe informatie bevestigt. Dus bij elk beeld van de Merkopstelling probeert het brein ons bewust te laten worden van (eerder onbewuste) verwerkte informatie die bij deze nieuwe inzichten past. Een snel signaal van een Merkvrager dat iets niet klopt, is dan ook eerder een teken van afweer dan van ‘foutieve’ informatie vanuit de Merkopstelling: haar/ zijn brein wil onbewust iets niet onder ogen zien.

Metafoor

De enige manier voor ons om goed te kunnen nadenken over dingen die we niet goed begrijpen is via een metafoor: een beschrijving van iets dat we niet begrijpen in termen van iets anders dat we wel goed (denken te) kennen. De Merkopstelling is een metafoor van het merk als systeem. Door een merk te benaderen als een geheel van merkelementen met onderlinge relaties, kunnen we een goed beeld krijgen van het mogelijke effect van een verandering. Dit is bijzonder voor ons, omdat onze ‘normale’ waarneming op individuele elementen is gericht en we onszelf niet in relatie tot het geheel kunnen zien. Bovendien is de Merkopstelling ook nog eens een belichaamde metafoor, die pas bij ons onbewust denken over dingen als over mensen. Het merk als persoon is hier ook een voorbeeld van. De representanten in een FysiekeMerkopstelling denken op dezelfde menselijke manier als de Merkvragers. Dus hun terugkoppeling is ‘gewoon’ een kwestie van een terugvertaling van de onbewuste emoties die in de representanten worden geplaatst door de keuze van de persoonlijkheden voor de merkelementen en hun posities ten opzichte van elkaar. Dit fenomeen wordt representatieve perceptie genoemd.

Velden

Volgens de veldentheorie van Sheldrake gedragen soortgelijke velden zich soortgelijk, de zogenaamde morfische resonantie. Dit betekent dat een opstelling van een merksysteem zich soortgelijk zal gedragen als dit merksysteem. Het houdt ook in dat de Merkopsteller uitermate voorzichtig moet zijn met het aanbrengen van veranderingen in de opstelling, omdat deze het merksysteem ook beïnvloeden.

Merkopsteller worden?

Wees slim, vraag Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon