Emotie zonder informatie

Representant merkelement

Een rol vervullen bij een fysieke of online-merkopstelling is een bijzondere ervaring. Als representant vertegenwoordig je een merkelement in een intuïtief rollenspel, waarbij je degene niet kent die een merkvraag heeft, niet weet waar het over gaat en een letter krijgt waarvan je de betekenis niet kent. En wonder boven wonder, ervaar je desondanks een scala aan diepgaande emoties, doordat je resoneert op de mensen met wie je in een ruimte wordt geplaatst.

Leerzame van representant zijn

We hebben als volwassenen vaak moeite om te voelen wat ons iets doet door negatieve ervaringen in onze kindertijd. Meedoen in een merkopstelling is een minicursus ‘Voelen’, waarbij je meteen ook nog leert je geveoelns liefdevol te verwoorden. Juist omdat je je moet focussen op je eigen gevoelens en wensen. Representant zijn bevordert zo de verbinding met jezelf. Bovendien wordt je je bewust van je eigen emotionele thema’s doordat die zichtbaar worden in de rol die je krijgt in een merkopstelling. Je leert meteen ook conflicten met anderen niet persoonlijk op te vatten, maar als verschillende rollen in en perspectieven op het geheel waarvan jullie beide deel uitmaken. Je ervaart bovendien het belang van het accepteren van alles wat er nu is. Je wordt je bewust van het negatieve effect van oordelen over je eigen situatie en die van anderen. Dit maakt veranderingen doorvoeren in je eigen leven gemakkelijker.

Focus representant

Mocht je in een fysieke of online merkopstelling gevraagd worden om een bepaald merkelement te representeren, dan is het dus de bedoeling dat je reageert vanuit je positie in de opstelling. Je focust je als representant op

  1. Je gevoelens over de plek waarop je staat
  2. Of je een beweging zou willen maken en zo ja welke
  3. Wat je vindt van hetgeen de anderen zeggen
  4. Hoe je relatie is met de andere representanten
  5. Hoe je hun posities ervaart.

Bij de online-merkopstelling komt daar nog bij dat je reflecteert op de vorm, kleur en omvang van het symbool wat jij vertegenwoordigd.

Delen van ervaren emoties

Vervolgens word je gevraagd naar je gevoelens. Daarbij benoem je de andere “representanten” op basis van het kenmerk wat hen volgens jou het duidelijkste onderscheidt van de andere opgestelde representanten. Uit het onderzoek tot nu toe blijkt namelijk dat dit het meeste inzicht oproept bij de degenen die een merkopstelling doen. Aan de andere kant blijkt echter ook dat ze meer inzichten ontwikkelen als ze door de merkopsteller worden aangesproken met de letter waar ze voor staan. Daarom wordt door de merkopsteller herhaald wat je zegt met koppeling aan de letter waar je voor staat voor de merkbeslisser.

Persoonlijke betekenis

Na afloop vindt er een nabespreking plaats. Daarbij hoor je voor welk element je stond en deel je hoe dit voor jou is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om nog een individuele afspraak te maken met de merkopsteller over de betekenis van je rol in de opstelling en de mogelijkheden die deze opstelling voor jou persoonlijk laat zien. Het verhaal dat dit rollenspel vertelt is dus niet alleen zinvol voor merkverantwoordelijke die het effect van een overwogen merkbeslissing willen inschatten, maar ook voor jou als representant.

 

Klik hier als je je wilt opgeven voor een merkopstelling.

Merkbeslissing checken of Merkopsteller worden?

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon