Emotie zonder informatie

Representant merkelement

Een rol vervullen bij een live– of online-merkopstelling is een bijzondere ervaring. Als representant vertegenwoordig je een merkelement in een merkvraagstuk van een manager in een intuïtief rollenspel, waarbij je de manager niet kent die een merkopstelling doet, niet weet waar het over gaat en een letter krijgt waarvan je de betekenis niet kent. En wonder boven wonder, ervaar je desondanks een scala aan diepgaande emoties, doordat je resoneert op de mensen met wie je in een ruimte wordt geplaatst. Daarin ligt dus meteen ook het leerzame om mee te doen aan een merkopstelling als ‘representant’: je wordt je bewust van de emoties die je onbewust in je hebt en die andere mensen (onbewust) zien en ervaren. Het verhaal dat dit rollenspel vertelt is daardoor niet alleen zinvol voor de managers die het effect van een overwogen merkbeslissing willen inschatten, maar ook voor jou als representant.

Focus van representant

Mocht je in een uitgebreide merkopstelling gevraagd worden om een bepaald merkelement te representeren, dan is het dus de bedoeling dat je reageert vanuit je positie in de opstelling. Je focust je als representant op

  1. Je gevoelens over de plek waarop je staat
  2. Of je een beweging zou willen maken en zo ja welke
  3. Wat je vindt van hetgeen de anderen zeggen
  4. Hoe je relatie is met de andere representanten
  5. Hoe je hun posities ervaart en
  6. Of jij vindt dat een of meer van hen een andere positie zouden moeten innemen en zo ja welke.

Delen van ervaren emoties

Vervolgens wordt je gevraagd naar je gevoelens. Daarbij benoem je de andere “representanten” op basis van het kenmerk wat hen volgens jou het duidelijkste onderscheidt van de andere opgestelde representanten. Uit het onderzoek tot nu toe blijkt namelijk dat dit het meeste inzicht oproept bij de managers die een merkopstelling doen. Aan de andere kant blijkt echter ook dat ze meer inzichten ontwikkelen als ze door de begeleider worden aangesproken met de letter waar ze voor staan. Daarom wordt door de begeleider herhaalt wat je zegt met koppeling aan de letter waar je voor staat.

Persoonlijke betekenis

Na afloop vindt er een diner plaats. Voorafgaande aan het diner is er tijd om te horen voor welk element je stond en om te delen hoe dit voor jou was. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om nog een individuele afspraak te maken over de betekenis van je rol in de opstelling en de mogelijkheden die deze opstelling voor jou persoonlijk laat zien.

Klik hier als je je wilt opgeven voor een merkopstelling.

Algemene informatie over merkopstellingen

Werkwijzearrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Online-toolarrow right icon