Emotie zonder informatie

Representant merkelement

Een rol vervullen bij een fysieke of online-merkopstelling is een bijzondere ervaring. Als representant vertegenwoordig je een merkelement in een intuïtief rollenspel, waarbij je degene niet kent die een merkvraag heeft, niet weet waar het over gaat en een letter krijgt waarvan je de betekenis niet kent. En wonder boven wonder, ervaar je desondanks een scala aan diepgaande emoties, doordat je resoneert op de mensen met wie je in een ruimte bent geplaatst. Deze emoties vormen een ruimtelijke metafoor voor het merkvraagstuk van  iemand die verantwoordelijk is voor het wel of niet nemen van een merkbeslissing.

Leerzame van representant zijn

We hebben als volwassenen vaak moeite om te voelen wat iets ons doet door negatieve ervaringen in onze kindertijd. Meedoen in een Merkopstelling is een minicursus ‘Voelen’, waarbij je meteen ook nog leert je gevoelens liefdevol te verwoorden. Juist omdat je je kunt/ moet focussen op je eigen gevoelens en wensen. Representant zijn bevordert zo de verbinding met jezelf. Bovendien word je je (extra) bewust van je eigen emotionele thema’s, doordat die zichtbaar worden in de rol die je krijgt in een Merkopstelling en het verhaal dat ze vertelt. Je leert meteen ook conflicten niet persoonlijk op te vatten, maar als verschillende rollen in en perspectieven op het geheel waarvan ij en anderen deel uitmaken. Je ervaart bovendien het belang van het accepteren van alles wat er nu is voordat je iets kunt veranderen. Dit maakt veranderingen doorvoeren in je eigen leven ook gemakkelijker. En bovenal oefen je je in het hier-en-nu blijven, door eventuele gedachten over de betekenis van letters los te laten door je te focussen op je ademhaling, waardoor je weer terugkeert in je lichaam en kunt voelen wat je raakt.

Focus getuigen

Mocht je in een fysieke of online merkopstelling niet gevraagd worden om een bepaald merkelement te representeren, dan is het de bedoeling dat je je verbindt met de merkopstelling vanuit jouw perspectief. Je focust je als getuige op

 1. Jouw gevoelens over het geheel van de representanten
 2. Hoe jouw relatie is met de diverse representanten
 3. Of jij zou willen dat een bepaalde representant een beweging zou maken en zo ja welke.

Bij de OnlineMerkopstelling komt daar nog bij dat je reflecteert op de vormen, kleuren en omvangen van de symbolen zoals jij die ervaart. 

Focus representant

Mocht je in een fysieke of online merkopstelling gevraagd worden om een bepaald merkelement te representeren, dan is het dus de bedoeling dat je reageert vanuit je positie in de opstelling. Je focust je als representant op

 1. Jouw gevoelens over de plek waarop jij staat
 2. Of jij een beweging zou willen maken en zo ja welke
 3. Hoe jouw relatie is met de andere representanten
 4. Hoe jij hun posities ervaart.

Bij de OnlineMerkopstelling komt daar nog bij dat je reflecteert op de vorm, kleur en omvang van het symbool wat jij vertegenwoordigt.

Ervaren emoties als representant

Als jij wordt gevraagd naar jouw gevoelens ten opzichte van de andere representanten, dan benoem je hen op basis van het kenmerk wat hen volgens jou onderscheid van de andere opgestelde representanten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit veel inzichten oproept bij Merkvragers. Verder blijkt ook dat je als representant je ervaringen specifieker kunt verwoorden als je door de Merkopsteller wordt aangesproken met je naam en niet met de letter waar je voor staat. Voor de Merkvrager is dit precies omgekeerd. Daarom spreekt de Merkopsteller je als representant aan met je eigen naam en herhaalt hij/zij wat je zegt met koppeling naar de letter waar je voor staat

Ervaren emoties als getuige

Als jij wordt gevraagd naar jouw gevoelens over het geheel, dan benoem je kernachtig, liefdevol en systematisch je belangrijkste ervaring sinds de vorige keer dat je deze vraag werd gesteld.

Persoonlijke betekenis

Na afloop vindt er een nabespreking plaats. Daarbij hoor je welke representant voor welk merkelement stond en deel je hoe dit voor jou is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om nog een individuele afspraak te maken met de Merkopsteller over het verloop van de merkopstelling en de acties van de Merkopsteller. Het verhaal dat dit rollenspel vertelt is dus niet alleen zinvol voor Merkvrager die het effect van een overwogen merkbeslissing willen inschatten, maar ook voor jou als representant of getuige.

Specifieke Merkopstelling

Tot slot vatten we nog even de verschilen samen voor degenen die al ervaring hebben met opstellingen, maar nog niet met de specifieke werkwijze bij de Merkopstelling.
 1. Alle communicatie rond een Merkopstelling is vertrouwelijk, dus je kan/ mag er alleen over praten met mensen die bij de opstelling waren
 2. Bij een Merkopstelling werken we met letters; je weet dus niet voor welk merkelement je staat of wat de merkvraag is, zodat je niet hoeft na te denken of het wel logisch is wat je denkt, voelt en wilt
 3. Als je wordt gevraagd de letter A te representeren en dat voelt goed voor je, dan zeg je iets als “Van harte”; nadat alle representanten zijn gekozen vraag je je buurman of -vrouw even die letter op je buik en op je rug te plakken
 4. Vervolgens registreer je hoe het voelt om deze letter te zijn; als de Merkopsteller je op een later moment vraagt “Hoe gaat het met jou?”, dan vertel je bondig, liefdevol en systematisch het meest belangrijke van wat jij hebt ervaren vanaf je vorige melding tot aan het huidige moment waarop je dit wordt gevraagd
 5. Als de Merkopsteller je in de nabespreking vraagt “Welk aha-gevoel krijg je nu je weet waar elke letter voor staat?”, dan vertel je bondig, liefdevol en systematisch het meest belangrijke van wat je voelde sinds de bekendmaking tot aan het huidige moment waarop je dit wordt gevraagd
 6. Kritische opmerkingen zijn van harte welkom naar de Merkopsteller per e-mail of telefoon de dag na de Merkopstelling; bij de nabespreking neem je het zoals het is gegaan zodat de Merkvrager het geheel goed kan verwerken
 7. Eventuele vragen van aanwezige medewerkers van het merk aan jou na afloop beantwoord je ook bondig, liefdevol en systematisch; je stelt je daarbij passief en afwachtend op.

 

Klik hier als je je wilt opgeven als representant voor een merkopstelling.

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon