De kracht van dualiteit

Dualiteit

Het idee van dualiteit is dat we waarnemen via de uitersten van een spectrum, zoals controle-overgave, verbinden-begrenzen, schuldig-onschuldig en sterk-kwestbaar. Het een kan niet bij ons zonder het ander. Deze twee kanten van de medaille vormen samen echter één geheel. Je hebt de ene kant nodig om de andere kant te kunnen zien, voelen en ervaren. De kunst/kunde als Merkopsteller is om de aard der dingen in te voelen zoals ze hier-en-nu zijn en daar empatisch op te reageren.

Controle-overgave

Als Merkopsteller zit je vol in de dualiteit controle-overgave. Je zorgt bijvoorbeeld bij de uitvoering van de FysiekeMerkopstelling dat alles top is geregeld, representanten op tijd zijn en weten wat er van hen wordt verwacht, je met zo min mogelijk merkelementen en positiewisselingen werkt, en je je merkopstelling afrondt binnen de tijd die je daarvoor hebt gepland. Deze ‘controle’ geeft kracht aan het geheel. Echter wat een Merkopstelling precies laat zien, ligt buiten je invloedssfeer. Dan meldt de keerzijde van de medaille zich. Dan is overgave aan de situatie het meest helpend. Zo sta je open voor datgene wat zich toont en de weg die zich stap voor stap ontvouwt. Deze houding zorgt ervoor dat je ziet wat je (onbewust) niet had verwacht te gaan zien en openstaat voor wat het ’toeval’ brengt (serendipiteit c.q. synchroniciteit). Regelmatig even niet-weten en niets doen is dus als Merkopsteller uitermate zinvol.

Verbinden-begrenzen

Als Merkopsteller zit je ook vol in de dualiteit verbinden-begrenzen. Als Merkopsteller focus je je eerst op het begrijpen van zowel de Merkvrager als de representanten, en verplaats je je in hun leefwereld. Bij een vraag aan de Merkvrager zit je daarom in principe links (in dienst) van de Merkvrager, zodat je ‘alles’ ziet vanuit haar/ zijn perspectief. Bij een vraag aan een representant sta je als Merkopsteller schuin linksachter de representant, zodat deze zich gesteund voelt in het uiten van haar/ zijn ervaring en je de situatie waarneemt vanuit de positie van de bevraagde representant. Vervolgens is het essntieel dat je er niet helemaal in opgaat en erin te verzuipen, maar bij jezelf blijft. Dus je bepaalt ‘tot hier kom ik en daar begint hetgeen zich laat zien’, dan kun je in het veld helemaal aanwezig worden. Oftewel: verbinding begint met begrenzing. Om dit goed te kunnen doen als Merkopsteller moet je je ouders accepteren zoals ze waren/zijn. Volgens de systemische theorie, krijg je namelijk van je moeder het vermogen om je goed te verbinden met het geheel en van je vader het vermogen om te begrenzen.

Schuldig-onschuldig

Een derde dualiteit die je moet kunnen hanteren is schuldig-onschuldig. Je hebt je eigen persoonlijk geweten waarbinnen je goed en slecht ervaart. Als je iets doet waardoor je bij de groep hoort – in dit geval de groep representanten – voel je je onschuldig. Als je iets doet, waardoor je het risico loopt om buitengesloten te worden bij de betreffende groep, dan voel je je schuldig. Daarnaast is er een professioneel geweten: als je iets doet, wat mogelijk niet past binnen Wims merkopstelling-theorieën, dan voel je je ook schuldig. Vervolgens heb je ook te maken met het collectieve geweten van het merk: als je iets doet, wat niet hoort bij de waarden van het merk, dan maak je je ook schuldig.

Sterk-kwetsbaar

De vierde dualiteit waar we hier ingaan is sterk-kwetsbaar. Ja zeggen tegen de kant van kwetsbaarheid omvat onder meer het vermogen om primaire emoties toe te laten, zoals vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing en afschuw. Door deze primaire emoties te doorvoelen, word je zelf weer schoongemaakt van binnen en kom je weer bij het krachtenveld van de kant van ‘sterk’ zijn. Bovendien heb je natuurlijk een (onbewuste) voorbeeld-/imitatiefunctie: door je primaire emoties te laten zien, geef je de Merkvrager en de representanten ook de de optie om deze te doorvoelen en te laten zien.

Merkdenken-Systeemopstelling

Tot slot gaan we hier (ook) nog even op in op de gedachte dat een merk de integratie is van zaken die mensen als tegenstellingen ervaren. De Merkopstelling verbindt bijvoorbeeld het initiëren van verandering via merkbeslissingen (willen), het inschatten van de effecten daarvan vanuit merken als systemen (denken) en vanuit systeemopstellingen (voelen). De energetische spanning tussen de tegenpolen is een essentieel onderdeel van de kracht van een merk, net als dat de tegenstelling syteembehoud en -ontwikkeling. Ook het omgaan met deze dualiteiten vraagt veel gevoel voor balans van je als Merkopsteller.

Merkopsteller worden?

Wees slim, vraag Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon