Zelfreflectie TafelMerkopstelling

Voorbeeld tafelopstelling

Doel Zelfreflectie

Bij een Merkopstelling werk je met mensen. Dit vraagt om een voortdurende ontwikkeling van jou als Merkopsteller. Door tijdens de opleiding na elke opstellingsdag bewust, gericht en systematisch te beschrijven wat je hebt gedaan en wat je heeft geraakt, en daaraan betekenis te geven kun je meer effect ontwikkelen met je doen en laten als Merkopsteller. Dat is waar het bij deze zelfreflectie omgaat. Je bent zelf het belangrijkste ‘instrument’ bij het uitvoeren van een Merkopstelling. Het gaat er daarbij niet om of je het ‘goed’ hebt gedaan, maar om je bewust te worden van hetgeen je hebt gedaan (dus feitelijk) en of je dat zo weer zo doen of niet; en zo niet, wat je dan anders zou doen. Je zelfreflectie vindt bij voorkeur plaats in Word zodat Wim optimaal feedback kan geven, maar kan ook in de vorm van een vlog.

Naam en vormgeving Zelfreflectie TafelMerkopstelling

De digitale naam van dit verslag heeft meestal de volgende constructie: naam auteur, tussen haakjes gevolgd door de datum met tot slot de titel (Zelfreflectie TafelMerkopstelling + datum); dus bijvoorbeeld: Wim Jurg (2023-10-13) Zelfreflectie TafelMerkopstelling 13 oktober 2023. Dit verslag wordt vormgegeven in de huisstijl van de Merkopsteller, met gebruikmaking van het logo van de Merkopstelling.

Introductie Zelfreflectie

De introductie begint met het vermelden van de gebruikte variant (fysiek, tafel c.q online) met hyperlinks naar de desbetreffende pagina op de website Merkopstelling. Vervolgens beschrijf je kort en bondig de merkvraag en de betekenis van de gebruikte letters, en neem je hyperlinks op naar de video’s van de merkopstelling en de nabespreking. Tot slot meld je dat je focust op de volgende zeven aspecten van je begeleiding:

 1. Je positie ten opzichte van de Merkvrager
 2. Je getoonde empathie bij je bevraging van de Merkvrager
 3. Je vertalingen van uitspraken van de Merkvrager over de letters naar de betekenis ervan
 4. Het effect van de eventuele positieverandering van een merkelement
 5. Je tijdverdeling over de diverse kernactiviteiten
 6. Wat je het meest heeft geraakt in je merkopstelling
 7. De keuze van de opgestelde merkelementen.

Posities bij bevragingen

Dit hoofdstuk bevat foto’s van je posities bij je eerste twee of drie bevragingen van de Merkvrager en het effect daarvan op haar/ hem, afgesloten met een overall conclusie van je positiekeuzen. De ‘norm’ bij een bevraging bij een TafelMerkopstelling is dat je links naast de Merkvrager zit, zodat je de situatie waarneemt vanuit dezelfde positie als de Merkvrager en deze zich gesteund voelt in het uiten van haar/ zijn ervaring. Dit onderdeel van je zelfreflectie gaat het om bewustwording van je posities: op welke momenten zat ik wel en wanneer stond ik niet ‘goed’ en waarom?

Empathie bij bevragingen

Dit ‘hoofdstuk’ bevat je eerste twee of drie vragen aan de Merkvrager, (de kern van) haar/ zijn antwoorden, en een overall conclusie van over de mate waarin de toon van jouw vragen en de verwoorde emoties van Merkvrager overeenkomen. De ‘norm’ is dat deze beide met elkaar in lijn liggen, zodat de Maerkvrager zich gesteund voelt in het uiten van haar/ zijn ervaringen. Bij dit onderdeel van je zelfreflectie gaat het om bewustwording en beschrijving per bevraging van je empathie: op welke momenten heb ik de gevoelens van de Merkvrager wel en wanneer niet goed ingeschat?

Vertaling van uitspraken

Dit ‘hoofdstuk’ bevat de eerste twee of drie uitspraken van de Merkvrager over de gevoelens van de letter bij de positie ervan in de opstelling en je vertaling daarvan naar de Merkvrager, afgesloten met een overall conclusie van je ‘vertalingen’. De ‘norm’ bij deze ‘vertaling’ is dat je de Merkvrager aankijkt en haar/zijn ervaring bondig verwoordt, waarbij je de betekenis van de letters expliciteert. Bij dit onderdeel van je zelfreflectie gaat het om de bewustwording en beschrijving per bevraging van je vertaling van de gevoelens, gedachten en intenties van de letters voor de Merkvrager: wanneer heb ik wel en niet vertaald en was de vertaling ‘passend’?

Positieverandering merkelement

Dit ‘hoofdstuk’ bevat foto’s van een positieverandering van een merkelement en een systematische beschrijving van het effect daarvan op de andere elementen. Ook dit ‘hoofdstuk’ sluit je af met een overall conclusie ten aanzien van deze positieverandering. Het idee hierachter is dat de Merkopsteller competent, bevoegd en verantwoordelijk is voor elke positieverandering van een merkelement; ook als deze plaatsvindt op verzoek van de Merkvrager. In de opleiding geldt ‘minder is meer’: de kunst is om je per Merkopstelling te beperken tot één positieverandering. Zo zorg je voor focus bij de Merkvrager en houd je meteen je verslag voor je Merkvrager en je zelfreflectie binnen de perken. 🙂

Timing

Dit ‘hoofdstuk’ bevat je tijdsverdeling over je kernactiviteiten:

 1. Je gaat links van de Merkvrager zitten en stelt haar/ hem op haar/ zijn gemak
 2. Je laat haar/ hem de symbolen uitkiezen en de letters opplakken; voor en achter 
 3. Je laat de Merkvrager de symbolen intuïtief en in stilte één voor één een plek geven op de tafel; als er heftige emoties ontstaan bij de Merkvrager dan stop je dit proces
 4. Je bevraagt de Merkvrager over haar/ zijn ervaringen na het opstellen
 5. Je laat de representant de opstelling ervaren vanuit een of twee symbolen naar keuze, door daar recht achter te gaan zitten
 6. Je sluit de opstelling af na circa 30 minuten.

Dit ‘hoofdstuk’ sluit je af met een overall conclusie ten aanzien van je tijdverdeling. Het idee hierachter is dat de eindtijd van een Merkopstelling ‘heilig’ is en dat je daar als Merkopsteller ook zo mee om moet gaan.

Diepste indruk

Dit ‘hoofdstuk’ bevat hetgeen je het meest heeft geraakt aan de hand van de volgende vragen:

 1. Wat gebeurde er?
 2. Wat was je eigen reactie op die gebeurtenis?
 3. Wat was de reactie van de anderen op die gebeurtenis?
 4. Wat in die gebeurtenis heeft je zo bezig gehouden
 5. Zie je hier een relatie met je eigen systemische patroon
 6. Herken je hier ook een specifiek afweermechanisme?

Merkvraag en -elementen

Dit hoofdstuk bevat een reflectie op de formulering van de merkvraag en de (letter)keuze van de opgestelde merkelementen. De ‘norm’ is dat een Merkopstelling de vraag van de Merkvrager beantwoord. Dit merk je bij het schrijven van het verslag voor je Merkvrager. Daarnaast moeten alle merkelementen effect hebben op het antwoord op deze vraag. Dit kun je vaststellen via het geheel aan reacties van de Merkvrager op de merkelementen. Aan de andere kant moet je geen merkelementen weglaten die veel effect zouden hebben gehad op de ontwikkeling van de merkopstelling. Dit kun je vaststellen op basis van de opstellingsrichtingen van de merkelementen: als meerdere merkelementen een bepaalde richting op kijken waar niets staat, is er waarschijnlijk sprake van een ten onrechte weggelaten merkelement.

Afsluiting

De zelfreflectie wordt afgesloten met een overzicht van je drie belangrijkste activiteiten als Merkopsteller waar je trots op bent en met drie aandachtspunten voor een volgende keer qua eigen positie, bevraging, positieverandering, en keuze merkvraag en -elementen. Tot slot is het mooi als je hier ook een verbinding maakt met je eigen ontwikkelingsthema.

Feedforward en dialoog

De schriftelijke reactie van Wim Jurg op je tussentijdse zelfreflectie-verslagen en de (digitale) individuele besprekingen daarvan met Wim zijn gericht op het stap voor stap bevorderen van je competentie als Merkopsteller. Het gaat hier om feedforward. Het is dus niet de bedoeling om je Zelfreflectie-verslag hierop aan te passen. Het doel is om de opgedane inzchten te gebruiken in je volgende optreden als Merkopsteller in de opleiding.

Merkopsteller worden?

Wees slim, vraag Wim:

06 107 44 198  / merkontwikkeling@wimjurg.nl

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon