Veilige variant fysieke merkopstelling

De vraag bij de corona-proof-variant van de fysieke merkopstelling luidt net als bij de gewone fysieke merkopstelling: Hoe kan interventie I positief bijdragen aan de huidige merksituatie, gekenmerkt door circa vijf merkelementen (M1 tot M5). Een representant is iemand die aanwezig is in de setting en ter plekke door een manager wordt gekozen om een merkelement te vertegenwoordigen, maar die deze manager en het vraagstuk niet kent. De representanten weten ook niet welk element ze vertegenwoordigen, zodat ze dit element zuiver kunnen representeren zonder gehinderd te worden door hun eigen cognitieve en/of emotionele inzichten over dit merk.

Aanpak veilige fysieke merkopstelling

In de veilige werkwijze met representanten worden in het algemeen ‘gewoon’ dezelfde vier fasen onderscheiden als bij de gewone fysieke variant: circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de merkopstelling, direct na afloop en circa een week na afloop van de merkopstelling. Het verschil ligt in de uitvoering.

Uitvoering veilige live-merkopstelling

In lijn met brainstormen is het bij de keuze van de representanten essentieel voor de manager om de merkelementen intuïtief te kiezen en hun plaats in de ruimte te wijzen zonder te melden/ verduidelijken waar deze voor staan. Pas aan het einde van de workshop horen de representanten voor welk element ze hebben gestaan. Tijdens de opstelling ziet de procedure van een Corona-proof-merkopstelling met mensen er meestal als volgt uit:

 1. Verwelkomen van aanwezigen door begeleider 
 2. Plaats nemen van de mogelijke representanten en manager in een zaal van tenminste 12 bij 12 meter op tenminste 1,5 meter van elkaar
 3. Intuïtief kiezen van representanten voor de merkelementen door de manager
 4. Plakken van de letters op de representanten voor deze elementen door de gekozen representanten zelf
 5. Gevoelsmatig plaats aanwijzen representanten uit huidige situatie op tenminste 1,5 meter van elkaar door  manager
 6. Empatisch bevragen van deze representanten op door hen ervaren relaties, gevoelens en wensen door begeleider
 7. Toevoegen cq. vervangen van een merkelement voor de geplande verandering in het marketingprogramma door de manager op tenminste 1,5 meter van de andere representanten
 8. Vragen naar veranderingen bij de representanten in hun relaties, gevoelens en wensen door de begeleider
 9. Eventueel voorstellen en invoegen van mogelijk ontbrekende elementen door begeleider op tenminste 1,5 meter van de andere representanten
 10. Richting geven aan ontwikkeling van optimale configuratie van de merkelementen door de begeleider
 11. Afronding van de merkopstelling binnen de afgesproken tijd.

Hierbij noteren eventueel aanwezige MT-leden in stilte tussendoor digitaal de inzichten die ze krijgen met betrekking tot:

 1. Associaties bij de keuze van de representanten van deze elementen
 2. Associaties bij de onderlinge relaties tussen deze elementen in de huidige situatie
 3. Inzichten in effecten van overwogen interventie.

Klik hier als je je wilt opgeven voor een merkopstelling.

Check merkbeslissing of wordt Merkopsteller

Over Merkopstellingarrow right icon

Merkopstellersarrow right icon

Opleidingarrow right icon

Literatuurarrow right icon

Blogarrow right icon

Inleiding Merkopstellingarrow right icon