Merk als systeem

Merk als systeem

Merk als systeem Voor je merk en voor jezelf Denken vanuit systemen Het woord ‘systeem stamt van het Griekse sustèma, dat samenstellen of bijeenplaatsen betekent. In de systeembenadering worden de eigenschappen van de delen gezien vanuit het geheel waarvan ze...
Welke variant van Merkopstelling?

Welke variant van Merkopstelling?

Welke variant van Merkopstelling? Voor je merk en voor jezelf Bij de keuze van de variant gaat het om het (h)erkennen van de mediaspecifieke mogelijkheden voor Merkvragers van de drie werkvormen van de Merkopstelling, die centraal staan in de Basisopleiding...
Het merk en het meisje

Het merk en het meisje

Het merk en het meisje Voor je merk en voor jezelf Het familiebedrijf is de oudste en meest voorkomende ondernemingsvorm. Voorbeelden van nu zijn Bakkerij Visser, Bavaria, Heineken, Hooghoudt, Jumbo, Peijnenburg. Pon en SHV. Het ultieme voorbeeld is natuurlijk...
Stappenplan TafelMerkopstelling

Stappenplan TafelMerkopstelling

Stappenplan TafelMerkopstelling Voor je merk en voor jezelf Werkwijze tafelvariant Merkopstelling De centrale vraag bij een Merkopstelling luidt: Hoe kan interventie I positief bijdragen aan de huidige merksituatie, gekenmerkt door circa vijf merkelementen (M1 tot...
Stappenplan FysiekeMerkopstelling

Stappenplan FysiekeMerkopstelling

Stappenplan FysiekeMerkopstelling Voor je merk en voor jezelf In de klassieke werkwijze met representanten worden in het algemeen ‘gewoon’ dezelfde vier fasen onderscheiden als bij de online-variant: circa een week voorafgaande aan de merkopstelling, tijdens de...